login »
17 april 2015

Handreiking vernieuwd GCOS

Optimale ondersteuning van de ketensamenwerking met GCOS, vergt mogelijk aanvullende maatregelen. Het gaat dan vooral om verbeteringen op het gebied van flexibiliteit en privacy. Deze thema’s hebben in het bijzonder betrekking op de Veiligheidshuizen.

Nieuwe mogelijkheden

De ‘Handreiking vernieuwd GCOS’ beschrijft per thema de aanpassingen die in GCOS zijn doorgevoerd. Bij elke aanpassing vermeldt de handreiking wat deze voor de werkprocessen betekent en welke maatregelen genomen kunnen worden om optimaal te profiteren van de nieuwe mogelijkheden.

Het is aan de Veiligheidshuizen zelf om te beslissen welke maatregelen nodig zijn. De specifieke situatie van een Veiligheidshuis speelt daarin immers een bepalende rol.
Wilt u de handreiking graag via de e-mail of post ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: info@justid.nl.

Downloads