login »
16 november 2015

Kamerbrief over eindrapport pilot zsm rechtsbijstand

Minister van der Steur (VenJ) heeft het eindrapport van het evaluatieonderzoek naar de pilot ZSM en rechtsbijstand naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze pilot heeft van november 2014 tot 1 mei 2015 in drie regio’s (Rotterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland) gedraaid.

Pilots

Bij de pilot ZSM en rechtsbijstand kregen aangehouden verdachten standaard een eerste gesprek met een advocaat voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie. Daarnaast kregen verdachten de mogelijkheid van rechtsbijstand bij de afdoeningsbeslissing door de officier van justitie, in geval van een voorgenomen directe afdoening - een OM-strafbeschikking, transactie of voorwaardelijk sepot- door het OM.

Gevolgen rechtsbescherming

Het doel van de pilot was om na te gaan wat de feitelijke gevolgen van deze werkwijze zijn voor de rechtsbescherming van verdachten, de efficiency van het afdoeningsproces en de kosten voor politie, OM en gesubsidieerde rechtsbijstand afgezet tegen de huidige praktijk. De pilot is in opdracht van het WODC geëvalueerd door de RSM/Erasmus Universiteit.

Aanknopingspunten

Het eindrapport biedt volgens de minister diverse aanknopingspunten om te voorzien in een verruiming van de mogelijkheden van rechtsbijstand ten opzichte van de huidige situatie. Tegelijkertijd geeft het rapport helaas geen eenduidige richting met betrekking tot de vraag op welke wijze de rechtsbijstand in het kader van ZSM zou moeten worden vormgegeven dan wel of de pilotwerkwijze (of onderdelen daarvan) landelijk zou moeten worden ingevoerd. Voorop staat voor mij dat de ZSM-werkwijze vergezeld moet gaan van adequate rechtsbijstand aan verdachten.

De minister gaat zich beraden op de wijze waarop een verruiming van de mogelijkheden van rechtsbijstand structureel vorm zou moeten krijgen.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.