login »
14 augustus 2015

Publicatie privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.

Persoonsgegevens

De Raad voor de Kinderbescherming verwerkt dagelijks persoonsgegevens voor de uitvoering van de volgende vier kerntaken: beschermingstaken, straftaken, adviestaken in gezag- en omgangszaken en adviestaken in adoptiezaken.Dan zijn er nog overige taken in het kader van afstammingsvraagstukken en internationale kinderontvoering, waarvoor de Raad persoonsgegevens verwerkt. De Raad verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld strafrechtelijke gegevens. Hiervoor bestaat een wettelijke grondslag.

Uitgangspunt voor het onderzoek en de rapportage door de Raad is dat deze gericht zijn op het beschrijven, analyseren en beoordelen van de aangetroffen problematiek in relatie tot het toekomstperspectief van de minderjarige.

Downloads