login »
03 juni 2015

Handreiking CORV beschikbaar

De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein. De handreiking CORV is nu beschikbaar. Hierin wordt onder andere uitgelegd welke informatie via CORV wordt uitgewisseld.

In de handreiking is helder en bondig beschreven hoe CORV werkt en hoe dit digitale knooppunt in de praktijk wordt gebruikt.

Berichtenuitwisseling veilig, digitaal en snel

CORV is een digitaal knooppunt, dat zorgt voor een veilige en snelle digitale uitwisseling van formele berichten tussen justitiële partijen en partijen uit het gemeentelijk domein. Hierbij is de privacy van de jeugdigen waarover informatie moet worden uitgewisseld niet in het geding. Het gebruik van CORV is wettelijk verplicht voor alle betrokken organisaties. Naast alle gemeenten zijn de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Veilig Thuis organisaties en de gecertificeerde instellingen op CORV aangesloten. Het Openbaar Ministerie is via het CJIB aangesloten.

Praktische informatie over CORV

De bovenstaande partijen zijn sinds 1 januari 2015 aangesloten op CORV. De handreiking CORV biedt professionals en andere geïnteresseerden een goed startpunt voor het verkrijgen van meer inzicht in de werking en het gebruik van CORV. Voor gebruikers van CORV is het daarnaast goed om te weten dat er technisch gezien geen belemmeringen zijn om CORV te gebruiken. Gebruikers van CORV die desondanks technische belemmeringen ervaren, wordt aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met de ICT-helpdesk van de eigen organisatie of met de desbetreffende ICT-leverancier.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.