login »
26 augustus 2014

Rapportage aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Op verzoek van de Regioburgemeesters heeft er een uitvraag plaatsgevonden bij de Veiligheidshuizen over enkele strategische vraagstukken die gaan over een goede aansluiting tussen de ZSM-werkwijze en de Veiligheidshuizen.

Input voor bestuurders

Deze strategische vragen hebben te maken met het werken met het Landelijk Kader, de instroom van casuïstiek in de Veiligheidshuizen, de definitie van complexe en ketenoverstijgende problematiek en de gewenste aanwezigheid van partners in het Veiligheidshuis. Het resultaat van deze inventarisatie dient als input voor de bestuurders en zal worden besproken in het overleg van de Regioburgemeesters.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.