login »
14 juni 2018

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2017

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft onlangs zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.

Het jaarverslag zoomt in op enkele centrale thema’s. Met name de aanpak rond personen met verward gedrag, de inspanningen van het team OGGZ, de nazorg aan ex-gedetineerden en de inzet van ervaringsdeskundigen. Ook privacy was vorig jaar een belangrijk thema. Het jaarverslag bevat bovendien een interview met Lisette Plasmans, de nieuwe procesregisseur a.i. die het ZVH tevens adviseert over organisatieverbeteringen.

Trots

De Raad van Bestuur laat weten trots te zijn op de resultaten van het ZVH. Daarbij wordt gewezen op de positionering van het OGGZ team binnen het ZVH en de daarmee sterk verbeterde samenwerking, de verbetering van de nazorg aan ex-gedetineerden, de samenwerking rond de complexe veiligheidscasuïstiek en, bedrijfsmatig gezien, de financiële positie van het ZVH.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.