login »
06 mei 2014

Problematische jeugdgroepen in Nederland 2013

Het aantal jeugdgroepen is in vier jaar tijd flink afgenomen. Dat schrijft minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer. In 2009 waren er 1760 jeugdgroepen actief, aan het eind van 2013 waren dat er nog 764. Dat is een daling van 56 procent.

Jeugdgroepen

Problematische jeugdgroepen bestaan uit hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Uit de rapportage ‘Problematische jeugdgroepen in Nederland’ blijkt dat het aantal problematische jeugdgroepen sinds 2009 is gedaald van 1.760 tot 764 eind 2013, een afname van ruim 56%. In deze periode daalde het aantal hinderlijke jeugdgroepen van 1.341 naar 536 (-60%), het aantal overlastgevende jeugdgroepen van 327 naar 183 (-44%) en het aantal criminele jeugdgroepen van 92 naar 45 (-51%).

In 2013 zijn de hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen ten opzichte van het voorgaande jaar (2012) afgenomen met respectievelijk bijna 27%, 2% en 24%. Deze dalingen doen zich voor in alle politie-eenheden.

Meersporenaanpak

De meest effectieve aanpak is volgens de minister de zogenaamde meersporenaanpak waarbij een stevige strafrechtelijke aanpak wordt gecombineerd met zorg en begeleiding, ook voor de eventuele broertjes en zusjes. Gemeenten voeren regie op deze aanpak en werken daarbij nauw samen met politie, OM en zorgpartijen.

Veiligheidshuizen

Gemeenten hebben deze regierol reeds in de Veiligheidshuizen en worden na 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (gedwongen of vrijwillig). Het voegen van deze verantwoordelijkheden bij de mogelijkheid van gemeenten bestuurlijke maatregelen te treffen, kan bijdragen aan een verdere versterking van de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit (in groepsverband).

Vervolg aanpak

De aanpak van risicojeugd en (problematische) jeugdgroepen is en blijft een gezamenlijke prioriteit van de gemeenten, het OM en de politie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie blijft deze aanpak ondersteunen met het Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen. Dit programma biedt lokaal en operationeel ondersteuning aan gemeenten en deelt landelijk kennis over goed werkende praktijkvoorbeelden en instrumenten.

Het Actieprogramma is vooral actief in gemeenten met hardnekkige criminele jeugdgroepen en daar waar nieuwe jeugdgroepen ontstaan. Het Actieprogramma legt verbindingen tussen betrokken partners en met andere relevante departementen zoals Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) om de aanpak te versterken.

Op lokaal niveau kan een beroep worden gedaan op het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) dat een schat aan informatie heeft opgebouwd over wat werkt in de aanpak van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.