login »
26 april 2013

SECONDANT over aanpak huiselijk geweld Brabantse Veiligheidshuizen

In het nieuwste nummer van tijdschrift SECONDANT is een artikel opgenomen over de aanpak van huiselijk geweld door de Brabantse Veiligheidshuizen. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool.

Hoe effectief zijn de casusoverleggen binnen Veiligheidshuizen? De onderzoekers Bas Vogelvang, Henk Hulsen, Robin Christiaan van Halderen en Collin Hoogeveen houden in dit artikel de Brabantse aanpak tegen het licht en presenteren vier voorwaarden voor effectief casusoverleg.