login »
21 februari 2013

Het ongrijpbare veiligheidsfenomeen grijpbaar maken

'Van wie is de straat? Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar te maken' is de nieuwste uitgave in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap. Met de publicatie helpen wetenschappers de politie meer grip te krijgen op ongrijpbare fenomenen, zoals jeugdgroepen.

Samenwerking onderzoekers en politie

Het boek doet verslag van vijf casestudies die Bureau Beke tussen 2006 en 2012 uitvoerde. In alle vijf gevallen startten de casestudies omdat de politie vermoedde dat er iets aan de hand was, maar geen grip kreeg op het fenomeen. Samen met de politieteams (wijk- of rechercheteams) voerden de onderzoekers aanvullende onderzoeksactiviteiten en analyses uit.

Door deze samenwerking tussen politie en wetenschap, de open houding van de politie en een methodische aanpak worden op voorhand ongrijpbare fenomenen grijpbaar gemaakt. Het boek biedt concrete lessen en opbrengsten voor zowel de wijkpolitie als de recherche, waaronder een methodische aanpak.

De vijf casestudies

  • In de casus 'jeugdige groepsverkrachters' staat de vraag centraal hoe het kan dat relatief jonge daders die zich schuldig maken aan ernstige zedenmisdrijven, misbruik van meisjes in kelderboxen, niet eerder in beeld zijn gekomen bij de politie en andere netwerkpartners.
  • Wijkagenten in Amsterdam hebben in de casus 'autokrakers in de binnenstad' het 'onderbuikgevoel' dat veel van de autokraken gepleegd worden door Marokkaanse jongens op scooters uit diverse andere wijken in Amsterdam.
  • Het wijkteam in de casus van de 'virtuele criminele jeugdgroep' heeft het vermoeden dat deze op straat weinig zichtbare groep zich bezighoudt met allerhande ernstige strafbare feiten, een negatieve invloed heeft op jongeren in de omgeving. De groep manifesteert zich wel op internet.
  • In de casus van de 'onaanraakbare jeugdgroep' wordt een innovatieve werkwijze voor de politie opgetekend om de leden van de jeugdgroep binnen de context van de wijk in beeld te brengen en aan te pakken.
  • In de laatste casus 'overvallers uit het niets' buigen onderzoekers zich samen met een rechercheteam over de vraag hoe het kan dat een groep jonge gewelddadige overvallers niet eerder in beeld is gekomen.

Links

  • De publicatie is te downloaden op de website van Bureau Beke.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.