login »
13 juli 2012

Jaarlijks 7,7 miljoen beschikbaar voor Veiligheidshuizen

13 juli 2012

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks 7,7 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten. De bijdrage is bedoeld voor de basisfaciliteiten en de kosten die voortkomen uit de samenwerking in de Veiligheidshuizen. Opstelten ondertekende met Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de bestuurlijke afspraken over de verdeling van het bedrag.

De afspraken zijn een uitwerking van het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen dat vorig jaar is gestart. Het geld wordt beschikbaar gesteld via het Gemeentefonds en verdeeld over de 25 gemeenten waar de veiligheidsregio haar zetel heeft (de 'zetelgemeenten’). Die verdelen de bijdrage over de locaties van het Veiligheidshuis binnen de regio, met instemming van alle betrokken gemeenten en andere partners die betrokken zijn bij het Veiligheidshuis.

Het ministerie ziet er op toe dat justitiële partners betrokken en aanwezig zijn in het Veiligheidshuis. De VNG zal dit ook bewaken. Heeft u signalen over de betrokkenheid van justitiële partners in het Veiligheidshuis, die u aan de VNG wilt doorgeven? Neem dan contact op met het Informatiecentrum

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.