login »
07 juni 2012

Effectieve aanpak loverboyproblematiek

7 juni 2012

De handreiking 'Aanpak loverboyproblematiek' is beschikbaar. Hiermee krijgen betrokken partijen als gemeenten, jeugdzorg, politie en scholen handvatten om loverboyproblematiek te herkennen en aan te pakken. Er komen onder andere maatregelen en succesfactoren op drie deelthema’s aan bod: bewustwording en preventie, signalering & melding en interventies.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) maakte de handreiking in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De handreiking beschrijft stapsgewijs hoe een raamwerk voor een daadkrachtige aanpak kan worden opgezet. Een aanpak waarmee alle betrokken partijen gezamenlijk, maar elk vanuit de eigen discipline, loverboys een halt toe kunnen roepen.

Betrokkenheid van de Veiligheidshuizen

In de handreiking komt op diverse plekken de betrokkenheid van het Veiligheidshuis terug. Zo wordt het Veiligheidshuis genoemd als partner in de flexibele schil van betrokken partijen voor een effectieve aanpak. Bij de ketenaanpak wordt het reguliere casusoverleg als mogelijkheid voor de bespreking van loverboys belicht. Dit vanwege het uitgangspunt van het gebruikmaken van bestaande structuren.

Verwezen wordt verder naar een handreiking van het Veiligheidshuis Alkmaar voor de integrale ketenaanpak in Noord-Holland-Noord, een signalenkaart van het Veiligheidshuis Kennemerland en de structuur van het screeningsteam van meldingen waarin het Veiligheidshuis Sittard-Geleen een belangrijke rol speelt.

Downloads en links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.