login »
02 april 2012

VNG position paper over toekomst Veiligheidshuizen

2 april 2012

De VNG heeft een gemeentelijke toekomstvisie op de Veiligheidshuizen opgesteld. In deze position paper komen onder andere de wettelijke taak en regierol van gemeenten en (co)financiering aan bod.

Het Veiligheidshuis ontwikkelt zich volgens de VNG tot één van de belangrijkste hulpmiddelen voor het lokaal (integraal) veiligheidsbeleid. De Veiligheidshuizen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

  • de vier kernthema's (veelplegers, huiselijk geweld, risicojeugd en nazorg)
  • probleemgeoriënteerde benaderingswijze
  • integrale aanpak
  • de deelnemende kernpartners

Position papers

De samenwerkende partijen binnen de Veiligheidshuizen schrijven position papers. Het uiteindelijke doel van de position papers is om te komen tot een gezamenlijke visie op de Veiligheidshuizen en de inzet van partners binnen deze netwerksamenwerking.

Het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen maakt een analyse van alle position papers en doet op basis daarvan een voorstel voor een gedeelde visie. De analyse moet ook inzicht geven in knelpunten en openstaande punten waarover eventueel nadere afspraken nodig zijn. Dit zal de basis vormen voor een landelijk bestuursakkoord over de Veiligheidshuizen. Doel is om dit tijdens een landelijke conferentie Veiligheidshuizen in het najaar met alle partijen te bekrachtigen.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.