login »
25 maart 2011

Veiligheidshuizen en de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren

23 maart 2011

Deze publicatie geeft informatie over Marokkaans-Nederlandse risicojongeren en de Veiligheidshuizen. De informatie is gericht op gemeenten.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • veiligheidshuizen: landelijk kader en aanbevelingen voor een integrale aanpak;
  • de rol van het Veiligheidshuis bij de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren;
  • de persoons-, gezins- en groepsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis;
  • de rol van Marokkaans-Nederlandse ouders op rechtzittingen.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van het doel en de functie van Veiligheidshuizen.
Het tweede hoofdstuk gaat in op de specifieke rol van het Veiligheidshuis bij
de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren en geeft antwoord op de
vraag welke expertise nodig is in het Veiligheidshuis en hoe deze het beste
benut kan worden.

Hoofdstuk 3 behandelt de vraag hoe de persoonsgerichte
en groepsgerichte aanpak zich tot elkaar verhouden. Het laatste
hoofdstuk gaat over de rol die ouders spelen bij rechtszittingen en hoe deze
bevorderd kan worden.

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.