login »
24 maart 2011

Veiligheidshuizen zijn veelbelovend

23 maart 2011

Veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit, blijkt uit een evaluatie. Dit onderzoek naar het functioneren van de Veiligheidshuizen werd uitgevoerd door het BVTO, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Veiligheidshuizen scoren positief op zes van de acht resultaatvelden. Ze slagen erin de leefomstandigheden van met name veelplegers te verbeteren en daardoor de recidive van deze groep zeer actieve criminelen terug te dringen. De samenwerking leidt er ook toe dat interventies, onder andere gericht op veelplegers, beter op elkaar worden afgestemd. Steeds vaker is sprake van een integrale aanpak van dit soort problematiek.

Het onderzoek toont echter ook aan dat de samenwerking in de praktijk veel knelpunten kent. De belangrijkste drie zijn: gebrekkige informatie-uitwisseling tussen organisaties, moederorganisaties die onvoldoende meewerken en een gebrekkige aansturing van het Veiligheidshuis.

Sinds een aantal jaren kent Nederland Veiligheidshuizen waarin lokale organisaties samenwerken aan het terugdringen van criminaliteit. Veiligheidshuizen richten zich op problemen zoals veelplegers, jeugdige delinquenten, huiselijk geweld en de nazorg van gedetineerden.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.