login »
10 augustus 2010

Veiligheidshuis regio Eindhoven presenteert publicatie Nazorg, onze zorg

15 juni 2010

Het Veiligheidshuis regio Eindhoven heeft een boek over de nazorg van ex-gedetineerden samengesteld. Sinds 2004 zet Eindhoven stevig in op nazorg. Deze publicatie gaat uitgebreid in op de ontwikkeling van de afgelopen jaren.

Samen met politie, Openbaar Ministerie en diverse andere ketenpartners ontwikkelde Eindhoven een persoonsgerichte aanpak. Aanvankelijk was deze uitsluitend gericht op veelplegers. Later is deze uitgebreid tot nazorg voor alle circa 650 (ex-)gedetineerden in de gemeente Eindhoven.

Resultaten
Er is het nodige tot stand gebracht in die zes jaren. Inmiddels er sprake van een gedegen samenwerking en anno 2010 bereikt Eindhoven 86 procent van de (ex-)gedetineerden met enige vorm van nazorg. Zowel in- als extern is hierin stevig geïnvesteerd. In 2004 hield één persoon binnen de gemeente Eindhoven zich bezig met nazorg. Zes jaar later zijn dat er maar liefst tien. Eindhoven heeft ook buiten het gemeentelijk apparaat dagopvang en begeleiding gerealiseerd.

Momenteel werkt Eindhoven aan een regionale samenwerking Brabant Zuid-Oost met betrekking tot de nazorg van ex-gedetineerden en een regionale delictaanpak. Doel daarvan is specifieke delictsoorten preventief te bestrijden.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.