login »

Nieuws

Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in consultatie

23 maart 2020
Het concept wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen.
lees meer

Mededeling i.v.m. coronavirus COVID-19

20 maart 2020
In verband met het coronavirus volgen de Zorg- en Veiligheidshuizen de richtlijnen van het RIVM. De medewerkers van de Zorg- en Veiligheidshuizen werken nagenoeg allemaal thuis.
lees meer

Eerste toename minderjarige verdachten sinds 2009

20 maart 2020
De politie registreerde vorig jaar 18 duizend minderjarige verdachten, duizend (6,5 procent) meer dan in 2018. Van de minderjarige verdachten werd 70 procent voor het eerst als verdachte geregistreerd. In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
lees meer

Subsidieoproepen lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag verlengd

17 maart 2020
In verband met het coronavirus zijn de deadlines van de subsidierondes Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag uitgesteld. De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum in maart en april zijn met 2 maanden verlengd.
lees meer

LVB-Tour voor en door de strafrechtketen uitgesteld tot het najaar

17 maart 2020
In verband met de landelijke maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen, wordt de LVB-Tour van het CCV uitgesteld tot het najaar van 2020. Met deze maatregel streeft het CCV we ernaar om voor nu alle mogelijke onzekerheid weg te nemen, en in het najaar een goede LVB-Tour te kunnen aanbieden.
lees meer

Recidive jeugdcrimineel niet minder na training

11 maart 2020
Socialevaardigheidstrainingen bij criminele jongeren verminderen niet de kans dat zij opnieuw een delict plegen. Dat concludeert Trudy van der Stouwe uit onderzoek waarop zij 12 maart promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.
lees meer

Eerste recidivemeting adolescentenstrafrecht

9 maart 2020
Het WODC heeft in een haalbaarheidsstudie onderzocht hoe een recidivemeting onder minderjarigen, berecht volgens het volwassenenstrafrecht en jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstafrecht, vorm kan worden gegeven. De eerste resultaten tonen aan dat de recidive onder de groep jongvolwassenen, berecht volgens het jeugdstrafrecht, niet gering is.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: februari-nummer verschenen

28 februari 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

ZVH Rijk van Nijmegen: geen doelgroepen, maar mensen centraal

25 februari 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen liet de doelgroepbenadering los en waakt ervoor dat deze benadering ‘langs de achterdeur’ weer naar binnen komt. Gekozen werd voor een top X-benadering waarbij de focus ligt op plegers van delicten met grote impact op de maatschappij/ slachtoffers.
lees meer

LVB-Tour voor en door de strafrechtketen

21 februari 2020
Minimaal 30% van de aangehouden verdachten en 45% van de mensen in detentie heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Werk je in de strafrechtketen, dan heb je dus heel vaak met mensen met een LVB te maken.Kom naar een van de middagen van de LVB-Tour en leer meer over LVB en wat dat vraagt van jou als professional of beleidsmedewerker in de strafrechtketen.
lees meer

Veilig Thuis maakt animatie Visie op veiligheid

13 februari 2020
Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de 'Visie op veiligheid' uitlegt.
lees meer

Valente: ‘Gevangenis niet uit zonder nazorg’

6 februari 2020
Een gedetineerde of forensische cliënt zou de gevangenis of forensische zorg niet mogen verlaten als huisvesting, identiteitsbewijs, inkomen, zorgpolis en zorg niet geregeld zijn. Daarvoor pleit branchevereniging Valente (voorheen Federatie Opvang).
lees meer

Mattias Gijsbertsen nieuwe programmadirecteur GHNT

5 februari 2020
Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op.
lees meer

Nieuwe training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’

4 februari 2020
Ken jij de belangrijkste actuele onderwerpen in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen? Kom in twee dagdelen helemaal op vlieghoogte met de training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: januari-nummer verschenen

27 januari 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Meer meldingen van incidenten met verwarde personen

27 januari 2020
Het aantal meldingen bij de politie van incidenten met verwarde personen blijft stijgen. Ging het in 2012 nog om ruim 44.000 meldingen, vorig jaar was het bijna 100.000. Dit blijkt uit cijfers van de politie.
lees meer

Ondertekening samenwerkingsconvenant en privacy protocol ZVH Bonaire

24 januari 2020
De ketenpartners die samenwerken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire hebben vandaag een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hierin staan onder meer afspraken over de bescherming van persoonsgegevens. De betrokken organisaties zijn afkomstig vanuit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur.
lees meer

Politiechef Noord-Holland pleit voor versterken zvh'en

10 januari 2020
“We moeten de zorg- en veiligheidshuizen verder versterken om de aanpak van personen met verward gedrag zo sluitend mogelijk te krijgen.” Dat zegt Anja Schouten politiechef van de eenheid Noord-Holland in een interview met de Volkskrant.
lees meer

Handreiking re-integratie ex-gedetineerden beschikbaar

20 december 2019
De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ is beschikbaar. Deze beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.
lees meer

Derde voortgangsrapportage GHNT

19 december 2019
Ministers de Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) hebben gisteren de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) naar de Tweede Kamer gestuurd. De voortgangsrapportage laat zien dat steeds meer regio’s werken aan integrale sturing om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.
lees meer

Verslag landelijke netwerkdag procesregisseurs zvh'en

18 december 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft op 2 december een netwerkdag voor procesregisseurs van de zorg- en veiligheidshuizen (zvh’en) verzorgd. Deelnemers konden collega’s ontmoeten, interessante workshops volgen en werden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: december-nummer verschenen

13 december 2019
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Onderzoek en Kamerbrief over stand van zaken kwetsbare personen

12 december 2019
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. In de brief staat ook waar zij de komende tijd op gaan inzetten. “De urgentie voor een structurele aanpak en de borging daarvan, blijven onverminderd hoog”, aldus de bewindslieden.
lees meer

Nieuwsbrief Veiligheidshuizen Gelderland Midden

10 december 2019
De Veiligheidshuizen in Gelderland Midden hebben een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeren de Veiligheidshuizen hun relaties over actuele ontwikkelingen.
lees meer

Vacature kwartiermaker/zorgcoördinator mensenhandel ZVH Baronie Breda

10 december 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda heeft een vacature voor een kwartiermaker / zorgcoördinator mensenhandel. Als kwartiermaker bouw je aan een relevant netwerk, breng je de aard en omvang van het slachtofferschap in beeld en coördineer je de hulp aan slachtoffers van mensenhandel.
lees meer

NCTV: 'Dreigingsniveau naar 3, aanslag in Nederland voorstelbaar'

9 december 2019
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau in Nederland vastgesteld op niveau 3 van de 5. De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland, hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar. Dat staat in het 51ste Dreigingsbeeld van de NCTV.
lees meer

Landelijke netwerkdag procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

3 december 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzorgde gisteren een netwerkdag voor procesregisseurs van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Deelnemers konden collega’s ontmoeten, interessante workshops volgen en werden bijgepraat over landelijke ontwikkelingen.
lees meer

Veiligheidshuis Zeeland wordt Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland

26 november 2019
Het Veiligheidshuis Zeeland heeft een nieuwe naam: Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Die is gisteren onthuld tijdens een informatiebijeenkomst voor burgemeesters, wethouders en raadsleden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan.
lees meer

De aanpak van multiproblematiek vraagt om creativiteit en durf

26 november 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) heeft een dossier gelanceerd: Multiproblematiek Veiligheid & Overlast. Het dossier zoomt in op de uitdagingen bij multiproblematiek waar veiligheid- en overlastproblemen een rol spelen.
lees meer

Interview Miranda Martens: 'Wat minder structuur en wat meer praktijk'

25 november 2019
De Veiligheidshuizen Oost-Nederland zijn bezig om aan te kunnen sluiten bij de lokale verschillen én om meer samen te werken in de omgeving. Twee veiligheidshuizen die daaronder vallen zijn West Veluwe Vallei en Regio Arnhem. Miranda Martens is Ketenmanager van deze twee Veiligheidshuizen. In dit interview legt ze uit welke stappen al zijn gemaakt.
lees meer

Video themabijeenkomst Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

18 november 2019
Evaluatie Veiligheidshuis 2.0. Dat was het onderwerp van de themabijeenkomst die vorige maand werd gehouden in het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Tijdens de bijeenkomst is een video gemaakt waarin ketenpartners aan het woord komen over de kracht van het Veiligheidshuis.
lees meer

Publicatie Privacy in het sociaal domein: veelgestelde vragen

21 november 2019
Wanneer mogen professionals een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen? Om antwoord te geven op deze en andere vragen, is er nu het document 'Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen'.
lees meer

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek publiceert Jaarrapportage 2018

13 november 2018
Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag geeft een terugblik op het jaar 2018 en biedt perspectief op 2019.
lees meer

Aanpak criminele families vraagt om lange adem

12 november 2019
Een lange adem, een integrale aanpak, onconventionele maatregelen, lef. Dat zijn slechts een paar van de ingrediënten die werden genoemd voor de aanpak van criminele families tijdens de verdiepingsbijeenkomst 'Criminele families en criminele aanwas' op 7 november in Utrecht.
lees meer

Eerste resultaten onderzoek aanpak huiselijk geweld

11 november 2019
Gemiddeld maken gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld 71 geweldsincidenten per jaar mee. Dat blijkt uit de eerste tussenresultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

5 november 2019
Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: oktober-nummer verschenen

31 oktober 2019
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Dekker informeert Tweede Kamer over voortgang maatregelen forensische zorg

18 oktober 2019
Naar aanleiding van de kritische onderzoeken naar het detentieverloop van Michael P. zijn er dit voorjaar verschillende maatregelen genomen in de forensische zorg. Daarnaast heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) in juni aangekondigd een Programma Forensische Zorg in te richten. Vandaag informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang van deze maatregelen en het programma Forensische Zorg.
lees meer

In gesprek over de nieuwe zorgen in de wijk

15 oktober 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgde op 4 oktober 2019 een gesprekstafel over de nieuwe zorgen in de wijk. Wat zien professionals uit het veiligheidsveld en het sociaal domein aan ontwikkelingen, problemen en nieuwe fenomenen in wijken opkomen?
lees meer

Inspectierapport Hümeyra naar Tweede Kamer

9 oktober 2019
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag het Inspectierapport naar de aanpak van de stalking van Hümeyra door Bekir E. naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de Inspectie is dat de aanpak van de stalking ernstig tekort is geschoten.
lees meer

MDA++ Friesland publiceert ontwikkeldocument

9 oktober 2019
Tijdens de landelijke Voor de Jeugd Dag is gisteren in Amsterdam het Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak gepresenteerd. Dit document beschrijft de ontwikkeling van het MDA++ Friesland.
lees meer

Uniek onderzoek naar personen met verward gedrag

1 oktober 2019
GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben samen met 13 Flevolandse organisaties een uniek onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal politiemeldingen verward gedrag.
lees meer

NIEUWSARCHIEF

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.