login »

Veiligheidshuis Fryslân publiceert jaarverslag 2018

19 juni 2019

Het Veiligheidshuis Fryslân heeft vorig jaar 192 zaken afgesloten, waarvan 93 procent met goed resultaat. Dat stelt het Veiligheidshuis in zijn jaarverslag 2018. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën.

Het aantal met goed resultaat afgesloten zaken ligt tien procent hoger dan in 2017. Goed afgesloten wil zeggen dat de veiligheidsproblemen beheersbaar waren of zijn opgelost. Het aantal heraanmeldingen bedroeg 5,4.

Meerdere problemen

40 tot 50 procent van de aangemelde casuïstiek van het Veiligheidshuis had een relatie met OGGZ. Dat wil zeggen dat het gaat om mensen die met meerdere problemen te maken hebben zoals psychische aandoeningen, verslaving en schulden. In 2018 had 20 procent van de casuïstiek betrekking op kinderen, jongeren en jongvolwassen (0 t/m 23 jaar). Dit percentage lag in 2017 hoger, namelijk op 31 procent.

Procesregie, advies en trajectbegeleiding

Het aantal zaken in procesregie (192) lag in 2018, na een lichte daling in 2017, op hetzelfde niveau als in 2016. Het aantal korte advieszaken is na een sterke groei in 2017 redelijk stabiel gebleven. Ditzelfde geldt voor het aantal keer dat trajectbegeleiding is ingezet. Bij de casuïstiek waren in totaal 321 personen betrokken.

Sociale wijk- en gebiedsteams

40 procent van de aanmeldingen komt van gemeenten en de sociale wijk- en gebiedsteams. Bijna een op de drie zaken is na afsluiting door het Veiligheidshuis overgedragen naar sociale wijk- en gebiedsteams.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.