login »

De aanpak van multiproblematiek vraagt om creativiteit en durf

26 november 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) heeft een dossier gelanceerd: Multiproblematiek Veiligheid & Overlast. Het dossier zoomt in op de uitdagingen bij multiproblematiek waar veiligheid- en overlastproblemen een rol spelen.

Organisaties, bestuurders en professionals ervaren dagelijks dat er een scala aan uitdagingen schuilgaan achter veiligheid- en overlastproblemen. Uitdagingen die gelukkig ook oplossingen kennen.

Gemeenschappelijke norm

Uit onderzoek dat het CCV verrichtte naar de aanpak van Multiproblematiek Veiligheid & Overlast blijkt dat er een grote uitdaging verscholen zit in de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. Onder andere in het vinden van een gemeenschappelijke norm.

Bijvoorbeeld over wanneer er in het leven van een persoon stevig moet worden ingegrepen. Want daar kijken betrokken professionals van verschillende disciplines anders naar. Een veiligheidsambtenaar maakt nu eenmaal andere afwegingen dan een maatschappelijk werker.

Gezamenlijke doelstelling leidend

Er zijn meer uitdagingen. Zoals welk type professionals aan tafel zitten (bijvoorbeeld vasthoudend, balancerend of innoverend), de verschillende visies over taken, rollen en bevoegdheden, en de spanning tussen de systeemwereld van de organisaties en de leefwereld van de gezinnen waar het om gaat.

Werken met multiproblematiek is dan ook een uitdagende opdracht. Het vraagt van professionals dat zij over de eigen professionele en organisatiegrenzen heen kijken. Dat zij zo nodig de gezamenlijke doelstelling leidend maken, boven die van de eigen organisatie. Dat vraagt om de nodige creativiteit en durf.

Het CCV helpt bij de aanpak van multiproblematiek en zet zich in om gemeenten en haar partners bijvoorbeeld te ondersteunen om binnen het samenwerkingsverband de gemeenschappelijke norm te vinden. Ook biedt het CCV diverse trainingen aan op multiproblematiek.

Links