login »

Interview Miranda Martens: 'Wat minder structuur en wat meer praktijk'

25 november 2019
De Veiligheidshuizen Oost-Nederland zijn bezig om aan te kunnen sluiten bij de lokale verschillen én om meer samen te werken in de omgeving. Twee veiligheidshuizen die daaronder vallen zijn West Veluwe Vallei en Regio Arnhem. Miranda Martens is Ketenmanager van deze twee Veiligheidshuizen. In dit interview legt ze uit welke stappen al zijn gemaakt.

Cliënt betrokken in de samenwerking

Martens: 'Aansluiting bij lokale wensen is cruciaal in onze regio, omdat er best wat lokale verschillen zijn.' In de samenwerking wordt de cliënt betrokken: 'Door de cliënt te betrekken tijdens het MDO (multidisciplinair overleg) blijkt dat de cliënt vaak ook hard gaat werken en dat leidt vaker tot een succesverhaal.'

Medewerkers weten het best wat er met een cliënt moet gebeuren

Martens laat weten dat het Veiligheidshuis wat haar betreft meer van de procesregisseurs en van het netwerk zelf worden. 'Uiteindelijk weten de medewerkers die zich bezig houden met de uitvoering het beste wat er met een cliënt moet gebeuren.'

Links