login »

Jaarverslag Veiligheidshuis Haaglanden 2018

25 juni 2019

Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de prioriteiten, ontwikkelingen en praktijkverhalen.

Kwaliteitsslag

In Veiligheidshuis Haaglanden werken de ketenpartners gezamenlijk aan een integrale beeldvorming en een passend plan van aanpak. Vorig jaar heeft het veiligheidshuis zich onder meer gericht op het maken van een kwaliteitsslag op de ‘corebusiness’. Denk aan het uitwerken en toepassen van de thema’s ‘casuscoördinatie’, ‘betrokkene aan tafel’ en ‘informatie, analyse en meetbaarheid’.

Meldingen en aanpakken

Er werden in 2018 421 meldingen gedaan door meer dan 30 verschillende ketenpartners. Voor meer dan 160 unieke personen is een integraal plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd binnen de Aanpak Complexe multi-problematiek.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.