login »

Stappenplan voor het delen van gegevens zonder privacyschending

22 februari 2019
Het Programma Sociaal Domein heeft een stappenplan opgesteld die gemeenten, het Rijk en organisaties in het sociaal domein moet helpen bij het delen van gegevens. Welke gegevens over mensen mogen ze delen zonder hun privacy te schenden.

Léon Sonnenschein, teamleider Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) bij het Programma Sociaal Domein, stelt dat de juiste startvraag erg belangrijk is. “Welke gegevens zijn noodzakelijk voor het doel? Dat is de belangrijkste vraag”, aldus Sonnenschein. Samen met zijn collega’s van het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) – onderdeel van het Programma Sociaal Domein - zette hij de belangrijkste vragen op een rij voor professionals om verantwoord gegevens te delen. Dit stappenplan helpt om taak, doel en noodzaak van het delen van gegevens in beeld te krijgen.

Stap 1: Wat zijn je (wettelijke) taken en werkzaamheden?

Bepaal in het kader van welke (wettelijke) taak jouw organisatie werkzaamheden verricht. Vanuit welke taak betrek je de partners bij een casus? Begin altijd bij de inhoud van je werk. Duidelijk moet zijn waar je bepaalde gegevens voor nodig hebt.

Stap 2: welke activiteiten en doelen komen voort uit jouw (wettelijke) taak?

Bepaal het doel waarvoor je de gegevens nodig hebt. Wees daarbij zo concreet mogelijk. Het doel: ‘ik probeer mensen aan werk te helpen’ is te algemeen. Koppelen van het doel aan de stap in het werkproces maakt het al een stuk concreter.

Stap 3: wat zijn de noodzakelijke gegevens per doel?

Bepaal vervolgens welke gegevens nodig zijn voor het doel en stel vast bij welke ketenpartner je de gegevens kan opvragen. Welke taak en rol heeft die organisatie en waarom stel je die vraag aan hen? Voor welke inhoudelijke afweging sta je en welke informatie heb je dan precies nodig?

Stap 4: wat is de juridische onderbouwing van gegevensuitwisseling?

Na het doorlopen van de eerste 3stappen, volgt (pas) het juridische deel. De eerste juridische vraag is ‘Welke grondslag van de AVG is van toepassing voor mijn werk?’ Als je weet welke (wettelijke) taak je uitvoert, is het antwoord hierop eenvoudig.

Stap 5: hoe zit het met het beroepsgeheim?

Hoe vraag ik gegevens aan iemand die een beroepsgeheim heeft: een medicus of (jeugd) hulpverlener? In zo’n geval is altijd toestemming nodig van de betrokkene om gegevens te delen.

Links

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.