login »

Verslag landelijke stuurgroep zorg en veiligheid

21 mei 2019

De Stuurgroep Zorg en Veiligheid kwam op donderdag 9 mei 2019 bijeen voor een overleg. Er werd onder meer gesproken over de zorg en begeleiding van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico, de re-integratie van (ex-)gedetineerden, en leidende principes voor zorg en veiligheid en de nieuwe landelijke ondersteuning. Het verslag van de bijeenkomst is inmiddels beschikbaar.

Personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico

De leden van de stuurgroep hebben gesproken over de eerste resultaten van acht regionale proeftuinen waar zorg-en veiligheidshuizen, met steun van het ministerie van justitie en veiligheid, werken aan nieuwe vormen van samenwerking rond deze doelgroep. Ook is uitgebreid stil gestaan bij de pilots Ketenveldnorm voor de levensloopnorm en beveiligde intensieve zorg, de implementatie van de wet verplichte GGZ en andere trajecten die deze doelgroep raken.

Re integratie ex-gedetineerden

De re-integratie van ex-gedetineerden ondergaat een stille transformatie.Aan de hand van voorbeelden en inzichten uit de gemeentelijke praktijk is gesproken over welke uitgangspunten gehanteerd zouden moeten worden voor een goede samenwerking rond deze doelgroep en hoe de bijvoorbeeld betrokken zouden kunnen worden bij het nieuwe Bestuurlijk akkoord. Een belangrijk knelpunt is de informatiedeling met gemeenten.

Leidende principes zorg en veiligheid

De leden van de stuurgroep constateren dat het opstellen van een gemeenschappelijk verhaal met een aantal leidende principes behulpzaam kan zijn om te bepalen waar we –geredeneerd vanuit de maatschappelijke opgave –gezamenlijk voor aan de lat staan. Daarnaast is gesproken over de nieuwe landelijke ondersteuning voor zorg en veiligheid die in mei operationeel wordt.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.