login »

Handreiking re-integratie ex-gedetineerden beschikbaar

20 december 2019
De handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’ is beschikbaar. Deze beschrijft de praktijk van re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers. De handreiking is nadrukkelijk niet bedoeld als een keurslijf, maar biedt gemeenten de mogelijkheid om hun eigen beleid hieraan te spiegelen.

De handreiking vloeit voort uit het bestuurlijk akkoord over de re-integratie van burgers die uit detentie terugkeren. Dat werd op 1 juli 2019 gesloten door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Reclassering en de VNG.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.