login »

Verward gedrag: VNG-position paper voor Rondetafelgesprek

20 september 2019

Om de gevolgen van ambulantisering en afname van bedden in de GGZ op te vangen, is een stevig fundament nodig in financiering, organisatie en infrastructuur. Dat stelt de VNG in een position paper met oog op een Rondetafelgesprek over personen met verward gedrag in de Tweede Kamer.

Gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders werken samen aan een voorziening van ambulante zorg en ondersteuning (op elkaar afgestemde behandeling en begeleiding) gefinancierd op basis van beschikbaarheid.

Voorstellen

In het position paper pleit de VNG daarbij onder meer voor:

  • Samenwerking tussen corporaties en gemeenten aan een goede verbinding tussen wonen en zorg. Voldoende woningen is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.
  • Een tussenvoorziening (beschikbaarheidsvoorziening) voor de groep personen waarvoor de overgang van beveiligde bedden naar begeleid/ambulant wonen te groot is.
  • Een persoonsgebonden aanpak voor de groep personen die (potentieel) een groot risico vormen.
  • Structurele extra financiering voor de Zorg- en Veiligheidshuizen voor hun rol in de persoonsgebonden aanpak voor deze doelgroep.

Last van langs elkaar werkende departementen

Diverse departementen starten een groot aantal landelijke programma’s en initiatieven die (aspecten van) de ketensamenwerking rond deze inwoners raken. De veelheid van deze programma’s begint voor gemeenten een geheel eigen belemmerende factor van formaat te worden in de samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid. De VNG pleit voor een drastische vermindering, in ieder geval voor de volgende kabinetsperiode.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.