login »

Het CCV inventariseert de ‘nieuwe zorgen in de wijk’

20 augustus 2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) inventariseert de uitdagingen waar veiligheidsprofessionals en professionals in het sociaal domein zich de komende jaren voor gesteld zien. Dit doet zij op 3 thema’s: cybercriminaliteit, nazorg ex-justitiabelen en jeugd & veiligheid.

Beter zicht

Veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe vormen van criminaliteit die zichtbaar worden in de wijk of onbekendheid met de digitale wereld laten regelmatig hun sporen na in het alledaagse leven van inwoners. Het kan leiden tot meer onbegrip, meer overlast of het heeft onvoorziene effecten op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Om beter zicht te krijgen op de zorgen die professionals hebben en de uitdagingen waar zij voor staan, houdt het CCV een korte inventarisatie onder veiligheidsprofessionals en professionals in het sociaal domein. Hun input is van wezenlijk belang. Hiermee kan het CCV haar activiteiten en ondersteuning voor komend jaar afstemmen op de heersende vragen en behoeften in het werkveld.

Inventarisatie op 3 thema’s

De inventarisatie vindt plaats op een drietal thema’s:

  • cybercriminaliteit
  • nazorg aan volwassen (ex-) gedetineerden
  • jeugd & veiligheid

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.