login »

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, jaarverslag 2018

19 april 2019

Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft het jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag bestaat onder andere uit cijfermatige overzichten, een overzicht van de activiteiten en een toelichting op de maatschappelijke ontwikkelingen.

In 2018 besloot het bestuur van het ZVHHBZO om de landelijke meerjarenagenda te volgen maar ook eigen regionale accenten hieraan te gaan geven. Het jaarplan 2019 is daarop gebaseerd. Dat maakt van 2019 een overgangsjaar. De basis hiervoor is in 2018 al gelegd.

Expertisecentrum voor complexe (domeinoverstijgende) casuïstiek

Het ZVHHBZO wordt steeds vaker geraadpleegd als expertisecentrum voor complexe (domeinoverstijgende) casuïstiek. De gegeven adviezen worden als goed beoordeeld, blijkt uit kwalitatief tevredenheidsonderzoek. Ze bieden vaak nieuw handelingsperspectief, luidt algemeen de beoordeling.

Trends, ontwikkelingen en knelpunten

Een van de hoofdtaken van het Zorg- en Veiligheidshuis is het signaleren van relevante trends, ontwikkelingen en knelpunten, en het (strategisch) adviseren van bestuurders en sleutelpartners. In 2017 zijn al enkele opmerkingen gemaakt over de verbinding van Zorg en Veiligheid. Dit proces is in 2018 verder ontwikkeld, met een transitie van Veiligheid naar Zorg. Beide domeinen gaan echt hand in hand en dit moet ook bestuurlijk in 2019 zijn beslag gaan krijgen in de regio Oost-Brabant.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.