login »

Veiligheidsregio start commissie Zorg en Veiligheid

13 september 2019

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft een bestuurlijke tafel ingericht waar op regionaal niveau samengewerkt wordt op het gebied van zorg en veiligheid: commissie ‘Zorg en Veiligheid’. De commissie is opgericht om gezamenlijk domein- én gemeentegrensoverschrijdende problematiek aan te pakken.

In de commissie werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken die regionale afstemming behoeven.

In Noord-Holland Noord, net als in de rest van Nederland, heeft een groep inwoners problemen op meerdere leefgebieden wat resulteert in veiligheidsproblematiek in de samenleving. De overlast die dit geeft beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen en vraagt om nauwe samenwerking tussen partners uit het zorg- en veiligheidsdomein.

Voorloper

Met de oprichting van de commissie ‘Zorg en Veiligheid’ brengt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord partijen samen om tot een betere samenhang tussen beleidsambities en projecten te komen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is met de oprichting van commissie ‘Zorg en Veiligheid’ een voorloper in Nederland.

Rol commissie

De commissie monitort de praktijk, signaleert knelpunten en wisselt kennis uit en heeft een coördinerende en aanjagende rol. Besluitvorming ligt bij het bestuur van de betrokken organisaties en gemeenten.

Thema’s commissie

Thema’s die behandeld worden zijn bijvoorbeeld de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), programma’s ‘Jeugd, Alcohol en Drugs’, ‘Personen met verward gedrag’, ‘Geweld hoort nergens thuis’ en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.