login »

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

5 november 2019

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het ZVHHBZO zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Pilot regionale aanpak voor personen met verward gedrag en hoog veiligheidsrisico
  • Sterkere regionale samenwerking in brede aanpak radicalisering
  • Voortgang privacyprotocol
  • Overzicht casussen: een mijlpaaltje

Links