login »

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2018

5 april 2019

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft onlangs zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.

Doorontwikkeling

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft in 2018 een aantal projecten opgepakt om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Denk aan de doorontwikkeling van het ZVH en de inzet van ervaringsdeskundigen in de complexe veiligheidscasuïstiek. Ook schonk het ZVH de nodige aandacht aan de implementatie van de AVG en zette het stappen om privacy te integreren in alle processen van zijn bedrijfsvoering.

Nazorg

Op de stakeholdersbijeenkomst op 11 oktober stond het thema ‘nazorg na detentie’ centraal. In 2019 zal het ZVH samen met enkele ketenpartners onderzoeken hoe deze nazorg verder doorontwikkeld kan worden. Daarnaast wordt gekeken naar innovatieve mogelijkheden om de recidive nog verder terug te dringen.

Downloads

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.