login »

Terugblik Dag van Zorg en Veiligheid

4 juli 2019

Op 17 juni vond voor de derde keer de Dag van Zorg en Veiligheid plaats in Den Bosch. Deze dag werd georganiseerd door VNG, JenV en VWS, en dit jaar ook in samenwerking met het programma Geweld hoort nergens thuis. Het was een dag waarop 750 deelnemers vanuit het hele land bij elkaar kwamen om de samenwerking tussen zorg, veiligheid en sociaal domein een stap verder te brengen.

Workshops

Centraal stond de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke (gezins)situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen. In meer dan 50 workshops zijn goede voorbeelden uit de praktijk gedeeld, maar werden ook discussies gevoerd over de aanpak van hardnekkige en complexe problemen. Er is o.a. gesproken over de invoering van de Wet Verplichte GGZ, de Wijkrechtbank, zorgmijders, het actie-overleg en het huiselijk geweld spreekuur van de reclassering.

Regionale route 2021

Ook was er veel aandacht voor domein-overstijgende of randvoorwaardelijke kwesties als integrale samenwerking, het inzetten van ervaringsdeskundigheid, de (on)mogelijkheden rondom informatie-uitwisseling, het creëren van bestuurlijk draagvlak en het belang van bestuurlijke rugdekking en professionele durf. In de speciale sessie voor het programma Geweld hoort nergens thuis werd door burgemeester Annemarie Penn te Strake en ervaringsdeskundige Hameeda Lakho het officiële startsein gegeven voor de 'regionale route 2021'.

Casus ZVH Rotterdam Rijnmond

Ook dit jaar was er een bijzondere opening. Een casus van het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond werd nagespeeld door acteurs. In deze casus escaleert de thuissituatie van een verwarde man die zijn vriendin aanvalt. Aan de deelnemers werd gevraagd om te adviseren hoe we, als partners in de keten van zorg en veiligheid, ervoor kunnen zorgen dat deze man stabiel wordt en blijft en zijn omgeving niet in gevaar brengt. De opbrengst is tientallen herkenbare, maar ook vernieuwende inzichten die op deze site gedeeld worden.

Wethouder Zorg

De dag werd afgesloten met een toelichting op het feitelijke verloop van de openingscasus door de procesregisseur en manager van Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Ook werd er een oproep gedaan door wethouder en boegbeeld Zorg en Veiligheid Sven de Langen, om als professionals je wethouders aan te laten haken, en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat in ieder bestuur van de Zorg en Veiligheidshuizen ook een wethouder Zorg zit. Hij bood daarnaast ook aan om, samen collega bestuurder Liesbeth Spies, het land in te gaan om andere bestuurders hiervoor te enthousiasmeren.

Meer informatie

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.