login »

Inzet van ervaringsdeskundigen in Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

3 september 2020
De inzet van ervaringsdeskundigheid heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen in de GGZ en de verslavingszorg. Dat ervaringsdeskundigen een sleutelrol kunnen spelen in onder meer het verkleinen van de afstand tussen mensen met een psychische kwetsbaarheid en hulpverleners, heeft het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten inmiddels ook ondervonden.

Een ingang vinden

ZVH De Markiezaten zet ervaringsdeskundigen in bij de begeleiding van ex-gedetineerden, verslaafden en/of zorgmijders die makkelijk terugvallen in hun gedrag of geen hulp willen accepteren. Ronald Verduin, procesregisseur bij het ZVH De Markiezaten en begeleider van de ervaringsdeskundigen, vertelt in een interview met de VNG: "Iedereen in ons werkveld kent cliënten die niet meer openstaan voor contact met (zorg)professionals. Bij wie je van alles probeert, maar waar het niet lukt om een ingang te vinden en vanuit dat contact ondersteuning of hulpverlening op te starten."

Doorbraak

Samen met Mozaïk - een instelling die ambulante specialistische ggz-behandeling in de tweede lijn en ambulante forensische zorg levert - ontstond eind 2017 het idee om ervaringsdeskundigen in te zetten bij dit soort cliënten. Het idee kreeg het jaar erop direct handen en voeten. Alle partners die aangesloten zijn bij het ZVH kunnen een beroep op de ervaringsdeskundigen doen. Op meerdere casussen heeft de inzet van een ervaringsdeskundige al tot een doorbraak geleid.

Links

Lees het hele interview met Ronald Verduin op de website van de VNG.