login »

Tweede voortgangsrapportage GHNT naar Tweede Kamer

3 juli 2019

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze tweede voortgangsrapportage gaat in op de inspanningen en resultaten van het eerste halfjaar van 2019 en kijkt vooruit naar de prioriteiten voor de tweede helft van dit jaar.

Randvoorwaarden

Het afgelopen half jaar heeft het programma GHNT prioriteit gegeven aan het creëren van de benodigde randvoorwaarden. De drie cruciale voorwaarden om te komen tot een effectieve en duurzame regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn:

  • Het realiseren van integrale sturing
  • Het versterken van de lokale infrastructuur
  • Het inrichten van een aanpak voor gezinnen/huishoudens met de meest complexe problematiek (MDA++)

Integrale sturing

Volgens de voortgangsrapportage is inmiddels in de helft van de 28 regio’s sprake van integrale sturing. Dat wil zeggen dat de regio’s een bestuurlijk en inhoudelijk netwerk vormen waarin de randvoorwaarden voor een multidisciplinaire, systeemgerichte en effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling worden gecreëerd.

Hiermee wordt de inzet van partners uit hulpverlening, zorg, onderwijs, politie en justitie op elkaar afgestemd. Negen regio’s treffen momenteel voorbereidingen om integrale sturing te bereiken.

Downloads

  • De totale tweede voortgangsrapportage is te downloaden op de website van het programma Geweld hoort nergens thuis. In de rapporatage zijn alle prioriteiten uitgebreid omschreven.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.