login »

Landelijk en lokaal nieuws


Domeinoverstijgende informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden

6 juli 2017
De Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheidsdomein heeft onlangs het handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein vastgesteld. Dit handvat biedt inzicht in het bestaande juridische kader voor gegevensdeling, de mogelijkheden en beperkingen daaraan. In aanvulling op het handvat, heeft PWC een verkenning gedaan naar de knelpunten in de huidige juridische kaders, die op wetgevingsniveau moeten worden opgelost.
Lees het hele artikel

Schakelteam: ‘Gemeentelijk regisseur voor aanpak verwarde personen’

30 juni 2017
Elke gemeente een regisseur die in kan grijpen als voor mensen met complexe problemen hulp te lang op zich laat wachten. Zorg voor lokale doorzettingskracht ook in de financiële afhandeling. Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de ministers van VWS en VenJ en aan de VNG.
Lees het hele artikel

Regiogemeenten en ketenpartners tekenen samenwerkingsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

23 juni 2017
De burgemeesters van de regiogemeenten Hart van Brabant en partners op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en justitie tekenden gisteren de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Daarna plaatsten alle bestuurders een bouwblokje in een grote piramide: een symbool dat men de komende jaren samen verder bouwt aan een sterk Zorg- en Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS