login »

Landelijk en lokaal nieuws


Zorg- en Veiligheidshuizen presenteren Meerjarenagenda 2017-2020

22 mei 2017
Een stevig fundament voor elk Zorg- en Veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de vandaag gepresenteerde Meerjarenagenda voor de Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.
Lees het hele artikel

Kwaliteitskader voor multidisciplinaire aanpak ++

12 mei 2017
Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie hebben een Kwaliteitskader gepubliceerd voor de Multidisciplinaire Aanpak ++. Deze aanpak (MDA ++) moet eind volgend jaar in heel Nederland herkenbaar worden uitgevoerd door de betrokken professionals.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

9 mei 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Onderzoek Bureau Regioburgemeesters naar ontwikkelingen PGA en Top X

2 mei 2017
Het Bureau Regioburgemeesters heeft onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken rond de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Doel van het onderzoek was overzicht verkrijgen op de ontwikkelingen rond de PGA en Top X: hoe ziet het landschap er op hoofdlijnen uit? Daarbij is aandacht besteed aan de relatie met Veiligheidshuizen en sociale wijkteams.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS