login »

Landelijk en lokaal nieuws


Opening Veiligheidshuis Parkstad

21 september 2017
Het Veiligheidshuis Parkstad is gisteren officieel geopend. Het nieuwe Veiligheidshuis, een fusie van de voormalige Veiligheidshuizen Kerkrade en Heerlen, is gehuisvest in het stadskantoor in Kerkrade.
Lees het hele artikel

Evaluatie Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

14 september 2017
Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme heeft een positieve impuls gegeven aan de integrale aanpak van radicalisering. Maar toch wordt in de helft van de gemeenten nog niets gedaan aan de aanpak. Vooral kleine en middelgrote gemeenten negeren hun taak, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Lees het hele artikel

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

12 september 2017
Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Personen met verward gedrag van Aedes.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS