login »

Landelijk en lokaal nieuws


Schakelteam Personen met verward gedrag schrijft informateur

13 april 2017
Het Schakelteam Personen met verward gedrag heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers. De vorming van een nieuw kabinet en het opstellen van een regeerakkoord is een goed moment om extra aandacht te vragen voor een aantal relevante aspecten van dit urgente vraagstuk.
Lees het hele artikel

Gros deelnemers Project UIT heeft nu werk en inkomen

13 april 2017
Het Friese project UIT begeleidde vorig jaar 36 ex-gedetineerden naar werk en inkomen. Dertig van deze trajecten zijn inmiddels positief afgesloten. “Een mooi resultaat”, aldus Imar van der Ark van Zienn. Deze opvangorganisatie neemt samen met Veiligheidshuis Fryslân, het Leger des Heils, Limor en de PI’s Ter Apel, Lelystad, Veenhuizen en Leeuwarden deel aan het project.
Lees het hele artikel

Verslag Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

31 maart 2017
De Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen heeft ingestemd met het document Gegevensuitwisseling in het zorg- en veiligheidsdomein’. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep begin deze maand. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren de meerjarenagenda Veiligheidshuizen, het Inspectierapport ‘Meer bekend maakt meer bemind’ en de Dag van Zorg & Veiligheid.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS