login »

Landelijk en lokaal nieuws


Landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

17 oktober 2017
De Stuurgroep Zorg en Veiligheid (voorheen: Stuurgroep Veiligheidshuizen) kwam vorige week bijeen voor een overleg. Er werd onder meer gesproken over gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein, de uitvoering van de meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen en de landelijke samenwerking van Zorg- en Veiligheidshuizen bij de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme.
Lees het hele artikel

Niet alle gemeenten hoeven eigen antiradicaliseringsbeleid

11 oktober 2017
Niet alle gemeenten hoeven een eigen beleid te voeren ten aanzien van radicalisering. Dat stelt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Wel vindt hij het van belang dat op regionaal niveau de problematiek in kaart is gebracht, kennis en kunde op orde is en samenwerkingsverbanden en structuren bestaan.
Lees het hele artikel

Tussenrapportage Schakelteam voor personen met verward gedrag

5 oktober 2017
Er wordt in alle regio’s van Nederland hard gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dat was een jaar geleden nog anders. Het is echter niet voldoende stelt het Schakelteam in zijn voortgangsrapportage. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

5 oktober 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS