login »

Copyrights

De gebruiker mag:

  • het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren;
  • afgeleide werken maken;

onder de volgende voorwaarden:

  • naamsvermelding: de gebruiker dient de naam of andere aanduiding van de maker te vermelden;
  • niet-commercieel: de gebruiker mag het werk niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken;
  • bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden;
  • de gebruiker mag uitsluitend afstand doen van één of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.