login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de zorg- en veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


SEPTEMBER 2020Online leersessie mensgerichte aanpak van verward gedrag

10 september 2020

Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Gemeenten, sociale- en veiligheidsorganisaties, sociale professionals, wijkagenten, woningbouwmedewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en actieve buurtbewoners moeten samen zoeken naar manieren waarop we prettig en veilig samen kunnen leven in de wijk.

Maar hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor die groep waar levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving? Om antwoord op deze en andere vragen te geven, organiseert het Kennisnetwerk verward gedrag op 10 september deze online sessie over een mensgerichte aanpak van verward gedrag.

Meer informatie en aanmelden


Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Vanaf 24 september 2020

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij jou als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Samen met je samenwerkingspartners moeten jullie komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente. Om een optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Meer informatie en aanmelden


OKTOBER 2020Training Casus- en Procesregie

29 oktober en donderdag 19 november 2020

Tweedaagse cursus over casus- en procesregie op het grensvlak van gemeente, zorg en veiligheid. De training is gebaseerd op inzichten vanuit het onderzoek 'Onmogelijke Levens, Botsende Logica's en Eigenzinnige Professionals'.

De training biedt praktische handvatten. Er worden tal van oefeningen gedaan waarbij je aan de slag gaat met casuïstiek, inzicht in eigen beïnvloedingsstijlen, de organisatie van het casusoverleg, het maken van het plan van aanpak, etc.

Meer informatie en aanmelden