login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de zorg- en veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


JUNI 2020


Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Vanaf 2 juni 2020

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.

Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Hoe organiseer je samen met partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente?

Meer informatie en aanmelden


Dag van Zorg en Veiligheid

29 juni 2020

Bent u die bestuurder, manager, regionale of lokale projectleider, strategisch adviseur, duizendpoot en verbinder en heeft u te maken met (regionale, samenwerkings-) vraagstukken waarbij zowel zorg, sociaal domein en veiligheid en mensgericht werken een rol spelen?

Kom dan op 29 juni 2020 van 09:30 tot 16:30 uur naar de Dag van Zorg en Veiligheid in ’s-Hertogenbosch. Deze dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen en verbinden.
Voor bestuurders zal er een apart programma worden ingericht.

Meer informatie en aanmelden


SEPTEMBER 2020


Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Vanaf 24 september 2020

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij jou als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Samen met je samenwerkingspartners moeten jullie komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente. Om een optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Meer informatie en aanmelden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.