login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


MAART 2019


Congres Multiprobleemgezinnen

28 maart 2019

Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van 'samenhang in de hulpverlening'. Hoe maak en houd je contact met multiprobleemgezinnen?

Hoe help je ze om uit de materiële en financiële problemen te komen én te blijven en om te gaan met bureaucratie en systeemfalen? Hoe ga je om met (leden van) multiprobleemgezinnen die een risico vormen voor zichzelf, hun kinderen en / of hun omgeving? Welke mogelijkheden biedt de wet om in zulke situaties op een doortastende manier hulp te verlenen?

En het allerbelangrijkst: hoe zorg je dat de resultaten van je interventies ook duurzaam zijn en leiden tot zelfregulatie? Terugval ligt tenslotte al snel op de loer zodra de hulpverleners weer vertrekken. Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres hun antwoorden.

Meer informatie en aanmelden


JUNI 2019


Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag

vanaf 4 juni 2019

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit).

Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Hoe organiseert u samen met uw partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?

Meer informatie en aanmelden


SEPTEMBER 2019


Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

vanaf 26 september 2019

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

Meer informatie en aanmelden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.