login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


NOVEMBER 2018


Jaarcongres Huiselijk Geweld

22 november 2018

Het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ heeft de opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen, de gevolgen ervan te beperken en de intergenerationele overdracht en cirkel van geweld te doorbreken. Het 5e Jaarcongres Huiselijk Geweld probeert met enkele inspirerende sprekers en mooie initiatieven bij te dragen aan dit doel en zo dit complexe vraagstuk te verbeteren.

Het congres staat onder deskundige leiding van dagvoorzitter Karel van Duijvenbooden, manager bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU). Tijdens de deelsessies kunt u kiezen uit twaalf verschillende deelsessies met uiteenlopende onderwerpen, zoals weerbaarheid, systeemgericht werken, eergerelateerde geweld, oudermishandeling, dilemma’s bij vermoedens van kindermishandeling, seksueel geweld, coercive control, verschillende vormen van partnergeweld, hermeldingen, politiële aanpak bij huiselijk geweld, feitenonderzoek bij kindermishandeling en verschillende innovatieprojecten van Moviera.

Meer informatie en aanmelden


Lancering Expertisecentrum Kind, Ouder en Detentie

22 november 2018

De officiële lancering van het nieuwe Expertisecentrum Kind, Ouder en Detentie (K.I.N.D.) vindt op donderdag 22 november plaats op de Avans Hogeschool in Den Bosch. K.I.N.D. is een samenwerkingsverband van Exodus Nederland en het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool.

Een ouder in de gevangenis heeft een enorme impact op het leven van een kind. Kinderen en jongeren met een ouder in detentie willen informatie, goede ondersteuning en zorg op maat. Ook de gedetineerde ouder en hun sociaal netwerk zijn op zoek naar gepaste ondersteuning. Bovendien ligt bij professionals en organisaties (o.a. onderwijs, politie, justitie, zorg) een vraag naar kennis en expertise. Het Expertisecentrum K.I.N.D. is voor al deze partijen aanspreekpunt en biedt kennis, advies en training.

Meer informatie en aanmelden


DECEMBER 2018


Middag van Zorg en Veiligheid

3 december 2018

Met de kennis die u op dit congres opdoet, kunt u samen met uw partners daadkrachtig de kwesties op het snijvlak van zorg, veiligheid en het sociaal domein aanpakken. U krijgt handvatten mee die u helpen te komen tot een oplossing voor deze complexe en domeinoverstijgende vraagstukken.

Aan het einde van de middag:

 • heeft u beter inzicht in de meest effectieve aanpak van deproblematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid
 • weet u hoe uw medewerkers elkaar kunnen versterken
 • weet u hoe u effectief invloed kunt uitoefenen binnen en buiten uw organisatie
 • weet u welke partners essentieel zijn, wat ieders aandeel is, en hoe dat in te richten

Meer informatie en aanmelden


JANUARI 2019


Ketenregisseur risicojeugd

10 januari 2019

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur risicojeugd. Samen met zijn of haar partners is het zaak om te komen tot een integrale aanpak van risicojeugd.

Tijdens de achtdaagse opleiding tot ketenregisseur komen de volgende thema’s aan bod:

 • Gemeenten en de aanpak van risicojongeren (10 januari 2019)
 • Regierol van de gemeente (17 januari 2019)
 • Integrale aanpak risicojongeren (24 januari 2019)
 • Samenwerken in de jeugd- en veiligheidsketen (31 januari 2019)
 • Alternatieve aanpak van onverbeterlijke jeugdgroepen (7 februari 2019)
 • Integrale aanpak van radicaliserende jongeren (14 februari 2019)
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving (7 maart 2019)
 • Praktijkdag bij de Justitiële jeugdinrichting de Hunnerberg (8 maart 2019)

Meer informatie en aanmelden


Congres Personen met verward gedrag

29 januari 2019

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang.

 • Hoe het leven van een persoon met verward gedrag eruit ziet
 • Op welke manier u samenwerkt met uw partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
 • Hoe u personen met verward gedrag signaleert
 • Op welke manier u de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw gemeente
 • Wat u kunt leren van innovatieve aanpakken uit binnen- en buitenland
 • Op welke manier u ondersteuning biedt aan personen met verward gedrag

Meer informatie en aanmelden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.