login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de Veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


SEPTEMBER 2019


Regionale bijeenkomsten Wet zorg en dwang

vanaf 10 september 2019

De Wet zorg en dwang treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. Ter voorbereiding organiseert het Ministerie van VWS in september 2019 acht informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Deelname is gratis.

Doel van de bijeenkomsten is om zorgprofessionals en beleidsmakers mee te nemen in wat er voor hen verandert op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin het juridisch kader van de Wet zorg en dwang wordt toegelicht en een spreker vanuit de praktijk, Tommie Niessen, zijn ervaringen deelt. Daarnaast vinden er diverse workshops plaats en is er een informatiemarkt.

Meer informatie en aanmelden


CCV-Meet & Greet Veiligheid en Zorg

19 september 2019

Tijdens deze Meet & Greet geven prominenten op het snijvlak van Veiligheid en Zorg een inkijkje in hun succesformule en delen hun laatste inzichten. Luister en ga in gesprek met onder andere Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en landelijk ambassadeur Veiligheid en Zorg, Gerrit van Roekel over het pluralistisch denkkader en managers van Zorg- en Veiligheidshuizen.

In een carrousel gaan deelnemers aan de slag om een casus uit te werken waarin zich uiteenlopende problemen voordoen. Het CCV biedt handvatten om te komen tot een concreet handelingsperspectief. De oplossing voor de complexe problemen uit de casus wint de samenwerkingsbokaal.

Meer informatie en aanmelden


Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

vanaf 26 september 2019

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

Meer informatie en aanmelden


OKTOBER 2019


Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Vanaf 1 oktober 2019

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen.

Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie-uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te pakken. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

Meer informatie en aanmelden


Congres Aanpak Radicalisering en Terrorismebestrijding

8 en 9 oktober 2019

In Nederland zijn verschillende radicale (ideologische) groeperingen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland. Hoe pakt u deze misstanden aan?

Op 8 en 9 oktober 2019 vindt de vijfde editie van het congres Aanpak Radicalisering en Terrorismebestrijding plaats op The Hague Security Delta Campus, waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van radicalisering en terrorisme om zodoende van elkaar te leren.

Meer informatie en aanmelden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.