login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de zorg- en veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.


MAART 2020


Training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’

6 en 13 maart 2020

Ken jij de belangrijkste actuele onderwerpen in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen? Kom in twee dagdelen helemaal op vlieghoogte met de training Jeugd ‘Anders zien, kijken en doen’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid.

Het CCV biedt in de training inzicht in de verschillende verschijnselen, zoals LVB, cybercrime, ondermijning, framing en gedrag. De training is gericht op uiteenlopende professionals. Denk aan gemeenteambtenaren, jeugdregisseurs, wijkagenten of agenten met taakaccent jeugd en jongerenwerkers. Juist door met verschillende beroepsgroepen deze training te volgen, krijg je inzichten in de verschillende perspectieven in de aanpak en kun je dat weer mee terugnemen naar je eigen organisatie. De training bestaat uit 2 dagdelen van 10:00 tot 15:00 uur. Kosten voor de training zijn 565 euro (exclusief BTW).

Meer informatie en aanmelden


JUNI 2020


Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Vanaf 2 juni 2020

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.

Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Hoe organiseer je samen met partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente?

Meer informatie en aanmelden


SEPTEMBER 2020


Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Vanaf 24 september 2020

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij jou als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Samen met je samenwerkingspartners moeten jullie komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente. Om een optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Meer informatie en aanmelden

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.