login »

Agenda

Deze agenda geeft een overzicht van bijeenkomsten die relevant zijn voor de partners binnen de zorg- en veiligheidshuizen. Plaatsing zegt niets over de kwaliteit van de inhoud. U kunt uw bijeenkomst voor de agenda aanmelden.
FEBRUARI 2021TOP-3 methodiek samenwerken voor veiligheid

9 februari en 23 maart 2021

Bij gezinnen en relaties die worstelen met structurele onveiligheid richten hulpverleners zich vaak op de aanpak van afzonderlijke problemen zonder de onveiligheid doeltreffend aan te pakken. De TOP-3 methodiek voor netwerkzorg biedt professionals en organisaties een gemeenschappelijk raamwerk dat zij kunnen inzetten bij het opstellen en uitvoeren van een veiligheids-, zorg- en herstelplan. In de basismodule leer je hoe je met behulp van het basisformat de TOP-3 methodiek in de praktijk toepast.

De TOP-3 methodiek helpt bij het ordenen van relevante informatie over onveiligheid en bij het concretiseren, taxeren en prioriteren ervan. Dit leidt tot een gedeelde visie en een stapsgewijze transparante aanpak, en vergemakkelijkt het samenwerken met alle betrokkenen aan het gezamenlijke doel van veiligheid.
Meer informatie en aanmelden


MAART 2021Congres Polarisatie, Radicalisering en Terrorisme

voorjaar 2021

We hebben steeds vaker te maken met extremen en conflicten tussen burgers onderling, zoals de zwartepietdiscussie, ‘gele hesjes’, extreemrechts, spanning over de komst van vluchtelingen, boerenprotest of klimaatactivisme. In de media worden tegenstellingen uitvergroot en groepen met een andere mening of visie worden lijnrecht tegenover elkaar gezet.

Deze tegenstellingen kunnen escaleren en uiteindelijk leiden tot vijandschap. Hoe voorkomen we dat activisme uitmondt in extremisme? En hoe voorkomen we gewelddadige acties of zelfs terreurdaden?
Meer informatie en aanmeldenJUNI 2021Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

1, 8, 15, 22 en 23 (excursie) juni 2021

Het aantal personen met verward gedrag is de afgelopen jaren met ruim 50% gestegen. Vorig jaar heeft de politie bijna 100.000 incidenten geregistreerd. Elke dag komen er bij de politie gemiddeld ruim 25 meldingen binnen over mensen die met hun verward gedrag een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Om deze personen de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere:

  • preventie
  • vroegtijdige signalering
  • goede informatieuitwisseling
  • juiste opvang
  • humaan vervoer

Hoe organiseer je samen met partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag om escalatie te voorkomen?
Meer informatie en aanmelden