login »

Achtergrond

Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.

In de Veiligheidshuizen participeren onder andere:

  • Gemeenten
  • Politie
  • Openbaar Ministerie
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Reclasseringsorganisaties
  • Welzijnsorganisaties

Animatie Veiligheidshuizen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een animatie laten ontwikkelen waarin in drie minuten de werking van de Veiligheidshuizen wordt uitgelegd.

Watch the English version

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.