login »

Landelijk en lokaal nieuws


Zorgwekkende levensloop Amsterdamse veelplegers

22 september 2020
Bij de doelgroep van (gewelddadige) veelplegers wordt straf steeds vaker gecombineerd met zorg. Van belang hierbij is beter inzicht te krijgen in de zorgaspecten die te maken hebben met volhardend en escalerend crimineel gedrag bij opgroeiende jongvolwassenen. Menno Segeren, onderzoeker van de GGD Amsterdam, heeft daarom promotieonderzoek verricht naar crimineel gedrag gezien vanuit de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz).
lees meer

Online bijeenkomst ‘Justitiële interventies en nieuwe technologie’

7 september 2020
De Erkenningscommissie Justitiële Interventies organiseert op donderdag 1 oktober 2020 een online bijeenkomst over justitiële interventies en nieuwe technologie. Deze bijeenkomst richt zich op professionals die zich bezighouden met het voorkomen van recidive of het bevorderen van re-integratie van delinquenten en ex-delinquenten.
lees meer

Bewindspersonen in overleg met landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

4 september 2020
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) bezochten op 3 september de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid. Met hun deelname bevestigden de bewindspersonen het belang van de samenwerking rond zorg en veiligheid.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: september-nummer verschenen

4 september 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Inzet van ervaringsdeskundigen in ZVH De Markiezaten

3 september 2020
De inzet van ervaringsdeskundigheid heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen in de GGZ en de verslavingszorg. Dat ervaringsdeskundigen een sleutelrol kunnen spelen in onder meer het verkleinen van de afstand tussen mensen met een psychische kwetsbaarheid en hulpverleners, heeft het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten inmiddels ook ondervonden.
lees meer

MEER NIEUWS