login »

Landelijk en lokaal nieuws


Subsidieoproep: Passende hulp LVB

6 december 2017
ZonMw heeft een subsidieoproep uitgeschreven: Passende hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). U kunt nu subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een domeinoverstijgende en persoonsgerichte aanpak om de hulp en ondersteuning te verbeteren.
Lees het hele artikel

Rechtbank Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken

30 november 2017
De rechtbank in Rotterdam gaat huiselijk geweld breder aanpakken. In samenwerking met het Veiligheidshuis behandelt één rechter bij wijze van proef op themazittingen het huiselijk geweld en alle andere zaken die daarmee verbonden zijn.
Lees het hele artikel

Kabinetsreactie tussenrapportage schakelteam naar Kamer

28 november 2017
De staatssecretaris van VWS heeft (mede namens JenV en in afstemming met de VNG) een reactie op de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief spreekt veel waardering voor het werk dat al gedaan is, maar ook een gedeeld gevoel van urgentie.
Lees het hele artikel

Webtool 'Gegevensdeling binnen het Zorg- en Veiligheidshuis'

21 november 2017
Welke gegevens mag ik met wie uitwisselen en wanneer? Bijna alle partijen die in het zorg- en veiligheidshuis vertegenwoordigd zijn, lopen vroeg of laat tegen deze vragen aan. Op de website veiligheidshuizen.nl is een tool gelanceerd die de ketenpartners hierbij kan helpen.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS