login »

Landelijk en lokaal nieuws


Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland staan op de kaart

30 juni 2020
De 30 Zorg- en Veiligheidshuizen in ons land hebben zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als dé regisseur voor samenwerking in de meest ingewikkelde casuïstiek. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport van de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: juni-nummer verschenen

26 juni 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Vierde voortgangsrapportage GHNT

19 juni 2020
De vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Een bijgevoegde infographic biedt een overzicht van de inzet en resultaten tot nu toe.
lees meer

Amstelveen start met nieuwe aanpak probleemjeugd

17 juni 2020
De gemeente Amstelveen is gestart met een nieuwe aanpak voor jongeren die overlast geven en strafbare feiten hebben gepleegd: de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak (LPGA). Deze aanpak richt zich op jongeren tot 23 jaar met problemen op het snijvlak van straf en zorg.
lees meer

Nieuwe aanpak rond gevaarlijk verward gedrag in Amsterdam

16 juni 2020
GGD Amsterdam heeft samen met ketenpartners een nieuwe aanpak ontwikkeld voor verwarde personen die potentieel gevaarlijk zijn. Met deze aanpak Psychiatrische Patiënten, Potentieel Gevaar (3PG) kunnen zorgaanbieders, politie en Openbaar Ministerie cliënten geanonimiseerd melden.
lees meer

VNG-reactie op wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek

11 juni 2020
De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken. De VNG is blij dat er een wet komt dat gaat regelen.
lees meer

MEER NIEUWS

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.