login »

Landelijk en lokaal nieuws


Samenwerking in terrorismebestrijding vraagt om specifiek soort professional

24 november 2020
Terrorisme en criminaliteit zijn gelaagde, veranderlijke en ongrijpbare fenomenen. In het onderzoek 'Krachtig lerende netwerken' werd gekeken naar wat de aanpak van terrorisme en de aanpak van criminaliteit van elkaar kunnen leren.
lees meer

Nieuwe methodiek bij ernstig huiselijk geweld: PIBBH

24 november 2002
Altra (jeugdzorg) Blijf Groep (vrouwenopvang), BRight GGZ en de Waag (forensische psychologie) presenteren vandaag een nieuwe methodiek om gezinnen te helpen die te maken hebben met ernstig en structureel geweld. Deze methodiek PIBBH is het resultaat van ruim twee jaar samenwerken.
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: november-nummer verschenen

19 november 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Expertmeeting onderzoeksprogramma’s Wet forensische zorg, Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

18 november 2020
Het WODC gaat de komende jaren evaluatieonderzoek doen naar de Wet forensische zorg (Wfz). De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, die ook recent in werking zijn getreden, worden ook geëvalueerd. Om de evaluaties van de drie wetten op elkaar aan te laten sluiten, organiseerden het WODC en ZonMW onlangs een digitale expertbijeenkomst.
lees meer

VNG geeft Kamerleden aandachtspunten mee voor ggz-debat

18 november 2020
De Tweede Kamer debatteert morgen met staatssecretaris Blokhuis over de ggz, toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten, verward gedrag, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Reden voor de VNG om een aantal prangende zaken bij de Kamer onder de aandacht te brengen.
lees meer

Doorbraak in aanpak personen met een hoog veiligheidsrisico

6 november 2020
Minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis hebben vandaag met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Dienst Justitiële Inrichtingen een doorbraak bereikt in de aanpak hoe om te gaan met de zorg aan personen met een hoog veiligheidsrisico.
lees meer

MEER NIEUWS