login »

Landelijk en lokaal nieuws


Nieuwe tool geeft inzicht in projecten Actieprogramma Verward Gedrag

27 juli 2020
ZonMw heeft een tool gelanceerd die inzicht geeft in projecten van het Actieprogramma Verward Gedrag. Daarmee worden in één oogopslag de ruim 500 projecten zichtbaar op een landkaart van Nederland.
lees meer

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek publiceert Jaarverslag 2019

22 juli 2020
Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag geeft een terugblik op het jaar 2019 en biedt perspectief op 2020.
lees meer

Nieuwe website over integraal samenwerken bij multiproblematiek

21 juli 2020
Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten domein overstijgend met elkaar samenwerken en de hulpverlening samen met het gezin op elkaar afstemmen. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden bundelde vier kennisinstituten hun krachten en stellen de beschikbare ervaringen, kennis en werkwijzen op één website.
lees meer

Aanpak voor personen met verward gedrag: 5 prioriteiten

21 juli 2020
De kern van de aanpak voor personen met verward gedrag ligt op lokaal of regionaal niveau. Signalen worden vaak opgemerkt voor buurtbewoners, doorgezet naar wijkteams en opgepakt binnen de lokale structuur voor zorg en veiligheid. Op die manier voorkomen we ernstige (veiligheids)problemen.
lees meer

Burgemeestersblad speciale editie Zorg en Veiligheid

17 juli 2020
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een speciale editie van Burgemeestersblad uitgebracht. Deze editie staat volledig in het teken van ervaringen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en over de verbinding tussen zorg en veiligheid.
lees meer

Addendum op Handvat Gegevensuitwisseling beschikbaar

14 juli 2020
Er is een aanvulling verschenen op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader.
lees meer

MEER NIEUWS