login »

Landelijk en lokaal nieuws


De Middenvelder maakt landelijke check op bekendheid mogelijk

08 januari 2019
Er is een nieuwe voorziening geïntroduceerd waarmee kan worden nagegaan of een persoon al bekend is in een ander zorg- en veiligheidshuis: de Middenvelder. Deze vervangt de bestaande functionaliteiten ‘landelijk raadplegen’ en ‘ZSM-raadplegen’.
Lees het hele artikel

Fusie Veiligheidshuizen Brabant Noordoost

3 januari 2019
De twee veiligheidshuizen in Brabant Noordoost zijn per 1 januari 2019 gefuseerd tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (ZVH BNO). Het ZVH BNO heeft een werkgebied van 16 gemeenten in de regio Brabant Noordoost en werkt samen met alle relevante partners uit het zorg- en veiligheidsdomein. Door deze fusie zijn er in het arrondissement Oost-Brabant twee Zorg- en Veiligheidshuizen actief.
Lees het hele artikel

Voortgang voorbereidingen op de Wvggz

24 december 2018
De afgelopen maand zijn er vijf regionale informatiebijeenkomsten gehouden over de Wet verplichte ggz (Wvggz). Met deelname van circa 200 verschillende gemeenten is er in korte tijd veel gesproken over wat deze wet voor gemeenten gaat betekenen.
Lees het hele artikel

Geld voor gemeenten om radicalisering te voorkomen en aan te pakken

20 december 2018
Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun lokale aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van ruim €7 miljoen beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten om hun aanpak van jihadistische radicalisering te versterken.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.