login »

Landelijk en lokaal nieuws


Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: februari-nummer verschenen

25 februari 2021
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

LVMV-reactie op contourennota ‘Zorg voor de toekomst’

16 februari 2021
De landelijke Vereniging van managers van Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland (LVMV) heeft een reactie gegeven op de contourennota ‘Zorg voor de toekomst’ van met ministerie van VWS. Het ministerie heeft deze discussienota opgesteld en aan partijen binnen en buiten de zorg een reactie op het document gevraagd.
lees meer

Kennisplatform Ondermijning: delen en netwerken

15 februari 2021
Het Kennisplatform Ondermijning faciliteert het delen van kennis, ervaring en informatie over georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Daarmee wil het de effectiviteit van de ondermijningsaanpak vergroten. De aangeboden informatie verbreedt en verdiept de kennis over ondermijning.
lees meer

Vakontwikkeling procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

10 februari 2021
De dertig Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) zijn in april 2020 gestart met de landelijke vakontwikkeling van de procesregisseurs. Het doel is een herkenbare werkwijze voor alle procesregisseurs in het hele land. Alle tips en trucs die deze vakontwikkeling heeft opgeleverd, zijn inmiddels gebundeld in twee factsheets.
lees meer

Landelijke agenda Perspectief 2025

5 februari 2021
Veel Nederlanders kampen met een opeenstapeling van problemen met een zorg- én veiligheidscomponent. Betere samenwerking helpt om hun kwaliteit van leven te verbeteren en leidt tot minder overlast en veiligheidsproblemen. De partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid stelden een landelijke agenda op om hierin verdere stappen te zetten: Perspectief 2025.
lees meer

MEER NIEUWS