login »

Landelijk en lokaal nieuws


Wet verplichte GGZ verbetering, wel meer duidelijkheid nodig

9 januari 2018
De Wet verplichte GGZ is een flinke verbetering in vergelijking met de huidige wet- en regelgeving. De VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zijn voor een zo spoedige mogelijke gefaseerde invoering van de wet. Maar op een aantal punten is wel meer duidelijkheid nodig.
Lees het hele artikel

Geld naar gemeenten voor lokale aanpak radicalisering en jihadisme

5 januari 2018
Gemeenten ontvangen ook volgend jaar financiƫle steun voor hun aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van bijna zes miljoen euro beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten. Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

27 december 2017
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Privacy Protocol en Samenwerkingsconvenant

21 december 2017
Het Privacy Protocol en Samenwerkings-convenant voor de zorg- en veiligheidshuizen komt naar alle waarschijnlijk op 1 februari 2018 beschikbaar. De werkgroep 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein' legt momenteel samen met de privacy experts van Considerati de laatste hand aan beide documenten.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS