login »

Landelijk en lokaal nieuws


Psychiatrische Eerste Hulp Leiden voorziet in behoefte

31 oktober 2017
De nieuwe Psychiatrische Eerste Hulp in Leiden ving sinds de zomer zo'n 150 verwarde mensen op. De verwarde personen worden daar beter geholpen dan in een politiecel. En de politie houdt meer tijd over voor criminaliteitsbestrijding.
Lees het hele artikel

Landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

17 oktober 2017
De Stuurgroep Zorg en Veiligheid (voorheen: Stuurgroep Veiligheidshuizen) kwam vorige week bijeen voor een overleg. Er werd onder meer gesproken over gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein, de uitvoering van de meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen en de landelijke samenwerking van Zorg- en Veiligheidshuizen bij de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme.
Lees het hele artikel

Niet alle gemeenten hoeven eigen antiradicaliseringsbeleid

11 oktober 2017
Niet alle gemeenten hoeven een eigen beleid te voeren ten aanzien van radicalisering. Dat stelt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Wel vindt hij het van belang dat op regionaal niveau de problematiek in kaart is gebracht, kennis en kunde op orde is en samenwerkingsverbanden en structuren bestaan.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS