login »

Landelijk en lokaal nieuws


Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland publiceert jaarverslag 2018

13 september 2019
Het Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland heeft onlangs zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de cijfers 2017-2018 en gaat in op de speerpunten voor 2019.
Lees het hele artikel

Halfjaarcijfers personen met verward gedrag: +8 procent

5 september 2019
Het aantal overlastregistraties waarbij personen met verward gedrag waren betrokken is in de eerste helft van 2019 opnieuw toegenomen. De politie kreeg in de eerste helft van 2019 47.632 meldingen, dat is acht procent meer dan in de eerste helft van 2018 (44.153).
Lees het hele artikel

Toolkit voor preventie radicalisering

27 augustus 2019
Er is een online toolkit ontwikkeld die gemeenten ondersteunt om radicalisering effectiever te bestrijden. Deze ‘Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering’ is ontwikkeld in opdracht van SZW en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Lees het hele artikel

Regionale bijeenkomsten Wet zorg en dwang

26 augustus 2019
De Wet zorg en dwang treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. Ter voorbereiding organiseert het Ministerie van VWS in september 2019 acht informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Deelname is gratis.
Lees het hele artikel

Onderzoeksactiviteiten programma Geweld hoort nergens thuis

21 augustus 2019
Het actieprogramma start met 2 onderzoeken: een impactmonitor en een kennisprogramma. De onderzoeken duren langer dan de looptijd van het programma omdat langjarig onderzoek en monitoring waardevolle informatie geeft om in de samenleving kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen en op te lossen.
Lees het hele artikel

Het CCV inventariseert de ‘nieuwe zorgen in de wijk’

20 augustus 2019
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) inventariseert de uitdagingen waar veiligheidsprofessionals en professionals in het sociaal domein zich de komende jaren voor gesteld zien. Dit doet zij op 3 thema’s: cybercriminaliteit, nazorg ex-justitiabelen en jeugd & veiligheid.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.