login »

Landelijk en lokaal nieuws


Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen: mei-nummer verschenen

11 mei 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuizen verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de Zorg- en Veiligheidshuizen raakt.
lees meer

Interview Helma Ruder (ZVH Noord-Holland Noord): 'We kunnen minder goed achter de voordeur kijken'

7 mei 2020
Helma Ruder is als procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis nauw betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland Noord. Hoewel geen sprake is van een alarmerende stijging in het aantal meldingen van huiselijk geweld, zijn er veel zorgen.
lees meer

Vernieuwd dossier 'Jongeren met LVB en criminaliteit'

7 mei 2020
Het dossier 'Jongeren met een LVB en criminaliteit' op de CCV-themawebsite 'Wegwijzer Jeugd en Veiligheid' is flink op de schop gegaan en geactualiseerd. Bewustwording over LVB staat nu meer centraal in het dossier, er zijn nieuwe documenten en tools toegevoegd en de concrete handvatten in de Do it! zijn aangepast.
lees meer

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2019

4 mei 2020
Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2019 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiƫn. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.
lees meer

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

1 mei 2020
De Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben samen met Veilig Thuis Rotterdam en andere ketenpartners een video voor professionals gemaakt. In de video wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking.
lees meer

Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling

1 mei 2020
Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Laagdrempelig en in de eigen leefomgeving. Movisie voert regelmatig een landelijke peiling uit naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.
lees meer

Slimmere aanpak criminaliteit door betere uitwisseling van gegevens

29 april 2020
Criminele netwerken en ondermijnende praktijken waarbij onder- en bovenwereld met elkaar dreigen te vermengen, kunnen slimmer worden aangepakt. Voorwaarde is dat overheidsorganisaties ruimere mogelijkheden krijgen om de informatie waarover zij beschikken met elkaar te delen, zodat ze deze gezamenlijk kunnen analyseren. Dit is de kern van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat vandaag, mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, bij de Tweede Kamer is ingediend.
lees meer

MEER NIEUWS

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.