login »

Landelijk en lokaal nieuws


VNG presenteert Discussienotitie Zorg en Veiligheid

12 oktober 2018
De VNG heeft een discussienotitie over zorg en veiligheid gepubliceerd. Met de notitie wil de VNG het gesprek op gang brengen tussen alle partners over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.
Lees het hele artikel

Nieuwe subsidie maatwerk-aanpak multiprobleemgezinnen

09 oktober 2018
Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen die een disproportionele impact hebben op de maatschappij.
Lees het hele artikel

Start Kennisnetwerk personen met verward gedrag

1 oktober 2018
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans, slaan de handen ineen om kennis over verward gedrag beschikbaar te stellen. Het doel is om praktijkprofessionals uit de verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.