login »

Landelijk en lokaal nieuws


Help team Jeugd van het CCV bij samenstellen agenda 2021

19 oktober 2020
Het team Jeugd van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) houdt de jaarlijkse peiling onder professionals die werken met jeugd in combinatie met veiligheid of zorg.
lees meer

Dreigingsbeeld NCTV: Aanslag Nederland voorstelbaar, dreiging vooral van eenlingen

15 oktober 2020
Op dit moment zijn er in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging kunnen vormen. Alhoewel er geen aanwijzingen zijn dat mensen in Nederland een aanslag voorbereiden, blijft het voorstelbaar dat dit kan gebeuren. Dat blijkt uit het 53ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
lees meer

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: oktober-nummer verschenen

15 oktober 2020
Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.
lees meer

Factsheet over samenhang meldpunten Wvggz en 'niet-acuut'

9 oktober 2020
De Wvggz biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken. Om de samenhang tussen deze meldpunten duidelijk te maken, is de factsheet 'Samenloop meldpunt Wvggz - meldpunt niet-acuut' opgesteld.
lees meer

Handreiking gegevensdeling en privacy Ketenveldnorm

8 oktober 2020
In deze handreiking van Alexandra Reijerse en Léon Sonnenschein worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de levensloopfunctie.
lees meer

VNG komt met Opleiding Zorg en Veiligheid

6 oktober 2020
Samenwerken in het complexe veld van Zorg en Veiligheid is geen gemakkelijke taak. Tegelijkertijd is het wel essentieel om ingewikkelde problemen aan te kunnen pakken. Dus hoe doe je dat? De VNG lanceert hiervoor een unieke opleiding!
lees meer

Online LVB-Tour voor en door de strafrechtketen

1 oktober 2020
Minimaal 30% van de aangehouden verdachten en 45% van de mensen die in hechtenis zitten, heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgt in november vier keer een interactieve online LVB-Tour, waarin deelnemers leren wat een licht verstandelijke beperking is en hoe je het kan herkennen.
lees meer

MEER NIEUWS