login »
                                                                   

Veiligheidshuis Den Helder

Criminaliteit, overlast en gevoelens van onveiligheid hebben veel invloed op de leefbaarheid in een stad. Ontoelaatbaar gedrag van één of enkele personen is vaak de oorzaak van die gevoelens en daadwerkelijke onveiligheid.

Het Veiligheidshuis Den Helder is opgezet om dergelijk gedrag aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. Speerpunten van het Veiligheidshuis Den Helder zijn veelplegers, jeugdcriminaliteit en de problematiek onder een deel van de Antilliaanse bevolking.