login »

Landelijk en lokaal nieuws


Veiligheidshuis Baronie Breda, jaarverslag 2015

22 april 2016
Het Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag 2015 gepresenteerd. Na een korte inleiding, waarin het Veiligheidshuis in vogelvlucht wordt beschreven, volgt een hoofdstuk over de aanpak van complexe problematiek. Verder bestaat het jaarverslag uit een beschrijving van de netwerkfunctie en een financiƫle verantwoording.
Lees het hele artikel

Tilburg werkt aan sluitende aanpak verwarde personen

20 april 2016
Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Het gaat in totaal om tien projecten die de komende maanden verder worden uitgewerkt.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek presenteert factsheet

19 april 2016
Het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek heeft een factsheet opgesteld over zijn werk. Het document behandelt het doel, de pijlers, de partners en de activiteiten van het Veiligheidshuis.
Lees het hele artikel

Openbaar Ministerie past aanwijzingen kwetsbare personen aan

18 april 2016
De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht. De aanwijzingen geven kaders en regels voor de strafrechtelijke aanpak volgens de Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ) benadering om bij te dragen aan de veiligheid en veerkracht van kwetsbare personen.
Lees het hele artikel

Het sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

18 april 2016
Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en kenniscentrum Movisie hebben een handreiking opgesteld met daarin tips voor goede verbinding tussen het sociaal- en veiligheidsdomein. Een optimale verbinding tussen deze domeinen is van cruciaal belang om in te grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS