login »

Landelijk en lokaal nieuws


Subsidieaanvragen voor nazorg ex-gedetineerden

2 juli 2014
Gemeenten kunnen tussen 1 juli en 1 september 2014 een subsidieaanvraag doen voor begeleiding rond werk en wonen voor ex-gedetineerden. Het subsidiebeleidskader hiertoe is deze week gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Haaglanden

30 juni 2014
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2013 gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2013.
Download het jaarverslag 2013

Infosheet over (buurt)veiligheid in het sociale domein

18 juni 2014
Het sociale domein is volop in beweging: de rijksoverheid hevelt kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie over naar gemeenten. Dat deze veranderingen implicaties hebben voor de veiligheid in het sociale domein is duidelijk.
Lees het hele artikel

Maastrichtse aanpak onaantastbaren

11 juni 2014
Onder regie van het Veiligheidshuis werkt een aantal partners sinds januari dit jaar intensief samen om de onaantastbaren in Maastricht aan te pakken. Deze nieuwe aanpak zorgt er in Maastricht voor dat er niet alleen misdrijven opgelost worden, maar ook dat burgers en ondernemers zich veiliger voelen.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS