login »

Landelijk en lokaal nieuws


Verbeteringen GCOS

30 oktober 2014
Het ministerie van Veiligheid en Justitie is een project gestart om op korte termijn een aantal verbeteringen in GCOS te realiseren. De verbeteringen hebben betrekking op ontwikkelingen in de samenwerking tussen ketenpartners onderling en bij de verschillende ketenpartners zelf.
Lees het hele artikel

Inspecties willen meer drang en dwang bij hulp aan multiprobleemgezinnen

30 oktober 2014
Gemeenten en netwerkpartners zouden bij de hulp aan multiprobleemgezinnen meer volgens het principe ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ moeten werken, het sociale netwerk meer betrekken en vaker gebruik maken van drang en dwang. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties in vier Nederlandse gemeenten: Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle.
Lees het hele artikel

Start pilot ‘ZSM en rechtsbijstand’

28 oktober 2014
‘ZSM en rechtsbijstand’ is de naam van een pilot die vanaf 3 november gefaseerd wordt ingevoerd.. In deze pilot participeren het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast is de advocatuur op lokaal niveau bij ‘ZSM en rechtsbijstand’ betrokken.
Lees het hele artikel

Nieuwsbrief Veiligheidshuis IJsselland, oktober 2014

22 oktober 2014
Het Veiligheidshuis IJsselland heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Veiligheidshuis zijn partners over actuele ontwikkelingen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuis Regio Utrecht is verhuisd

21 oktober 2014
Het Veiligheidshuis Regio Utrecht is verhuisd. Sinds maandag 20 oktober is het Veiligheidshuis gehuisvest op de derde verdieping van het oude stadhuis van Utrecht.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS