login »

Landelijk en lokaal nieuws


Gemeente Haarlem: aanpak criminele jeugdgroep werkt

14 augustus 2014
Onder regie van de gemeente Haarlem is het afgelopen jaar intensief samengewerkt met politie, het Openbaar Ministerie en andere partners om tot een succesvolle aanpak van de criminele jeugdgroep uit de Haarlemse wijk Schalkwijk te komen. De gemeente concludeert dat er veel is bereikt en schrijft de afname in het aantal high impact crimes in Haarlem toe aan de aanpak.
Lees het hele artikel

Reclassering in de knel door werkdruk

12 augustus 2014
De reclassering luidt de noodklok over toename van het aantal werkstraffen, toezichten en adviezen. ‘De werkdruk loopt steeds verder op en er blijven zaken op de plank liggen’, aldus algemeen directeur Sjef van Gennip. 'En dat met extra bezuinigingen in het verschiet. Het is een zorgelijke situatie.'
Lees het hele artikel

Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader beschikbaar

11 augustus 2014
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) en de zorgtoeleiding naar JB.
Lees het hele artikel

Subsidie beschikbaar voor nazorg ex-gedetineerden

5 augustus 2014
Het Rijk heeft subsidie beschikbaar voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Het geld is bedoeld om initiatieven op het terrein van wonen en werken te stimuleren. In totaal gaat het om € 2,4 miljoen. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 september hun subsidieaanvragen indienen.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS