login »

Landelijk en lokaal nieuws


Schakelteam Personen met Verward Gedrag wil één landelijk nummer voor niet-acute zorg

27 februari 2017
Mensen die zich zorgen maken over iemand die even de grip op zijn leven kwijt is moeten met hun zorgen – dag en nacht – makkelijk ergens terecht kunnen. Dit kan het beste bij bestaande regionale advies- en meldpunten. Dit schrijft Onno Hoes van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag in een nieuwsflits.
Lees het hele artikel

Jaarverslag Veiligheidshuis NOG 2016

21 februari 2017
Veiligheidshuis NOG heeft zijn jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag beschrijft hoe er het afgelopen jaar werd gewerkt aan veiligheid in de regio Noord- en Oost-Gelderland.
Lees het hele artikel

Tweede Kamer stemt in met Wet verplichte ggz

17 februari 2017
De Tweede Kamer stemde 14 febuari in met de Wet verplichte ggz (WvGGZ). Deze wet is de opvolger van de Wet Bopz en maakt het mogelijk om mensen in verband met psychiatrische problematiek gedwongen te laten opnemen en behandelen.
Lees het hele artikel

Veiligheidshuizen en ZSM in Oost-Nederland dichter bij elkaar

15 februari 2017
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft onlangs samen met het bureau Learning By Simulation (LBS) vijf werksessies gehouden in de veiligheidsregio Oost-Nederland voor medewerkers van Veiligheidshuizen en ZSM. Het waren niet alleen inspirerende middagen, maar de sessies hebben ook tot meer vertrouwen, inzicht en begrip in elkaars werkwijzen geleid.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS