login »

Landelijk en lokaal nieuws


Tweede nieuwsbrief ‘Op weg naar een toekomstbestendig GCOS’

13 november 2014
Het project ‘Doorontwikkeling GCOS’ realiseert de komende maanden een groot aantal verbeteringen. Om alle betrokken partijen zo goed mogelijk te informeren, stelt het project regelmatig een nieuwsbrief op.
Lees het hele artikel

Netwerkbijeenkomst nazorg ex-gedetineerden

12 november 2014
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseerde op 11 november samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een netwerkbijeenkomst over de nazorg aan ex-gedetineerden. De bijeenkomst werd bezocht door gemeentelijke coördinatoren nazorg en managers van Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

‘Rechter moet ZSM altijd kunnen toetsen’

10 november 2014
Binnen de ZSM-aanpak van het Openbaar Ministerie moet een rechterlijke toetsing mogelijk blijven. Dit stelden rechters Huup Cleerdin, Mette Jöbsis en Bart Beuving vorige week tijdens een debat in Amsterdam over de voor-en nadelen van de ZSM-werkwijze.
Lees het hele artikel

Bestuurlijke Begeleidingscommissie bespreekt rapportage pilots ZSM-VHH

5 november 2014
De Bestuurlijke Begeleidingscommissie heeft op 30 oktober de eindrapportage van de pilots aansluiting ZSM–Veiligheidshuizen besproken. De commissie sprak zijn waardering uit voor het verzette werk in de afgelopen maanden. Ook is een aantal basisprincipes benoemd die van belang zijn voor de nadere uitwerking van een gezamenlijk werkprogramma.
Lees het hele artikel

Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

4 november 2014
ZSM en de Veiligheidshuizen kunnen elkaar daadwerkelijk versterken. Dat constateerden de deelnemers van een bijeenkomst van de Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op 14 oktober. Aanleiding hiervoor waren het concept eindrapport Uitkomsten pilots aansluiting ZSM-Veiligheidshuizen en een uitvraag van het bureau Regioburgemeesters onder alle Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS