login »

Landelijk en lokaal nieuws


Matrix Vroegsignalering up-to-date

4 mei 2015
De partners Veilig Thuis, Sociaal Wijkteam en Jeugdhulp zijn met hun taken, rollen en verantwoordelijkheden toegevoegd aan de matrix Vroegsignalering. Daarmee is deze matrix op de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid aangepast aan de laatste ontwikkeling die spelen in het sociale domein.
Lees het hele artikel

Tilburg werkt samen tegen radicalisering

28 april 2015
Diverse Tilburgse partijen, zoals de politie, de gemeente en onderwijsinstellingen, gaan samenwerken om radicalisering tegen te gaan. Ze richten zich onder meer op het versterken van het netwerk voor signalering en een gemeenschapsnetwerk voor onderlinge hulp. Ook worden er trainingen ontwikkeld en wordt er contact gelegd met (geloofs)gemeenschappen.
Lees het hele artikel

Netwerkbijeenkomst ketenmanager Veiligheidshuizen

21 april 2015
Voor ketenmanagers van de Veiligheidshuizen wordt op 21 mei 2015 in Utrecht een Netwerkbijeenkomst gehouden. Het centrale thema van deze middag is de aansluiting van Veiligheidshuizen bij het sociale domein en de doorontwikkeling van GCOS.
Lees het hele artikel

Handreiking vernieuwd GCOS

17 april 2015
Optimale ondersteuning van de ketensamenwerking met GCOS, vergt mogelijk aanvullende maatregelen. Het gaat dan vooral om verbeteringen op het gebied van flexibiliteit en privacy. Deze thema’s hebben in het bijzonder betrekking op de Veiligheidshuizen.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS