login »

Landelijk en lokaal nieuws


Tiende nieuwsbrief Gelderland Zuid

28 juni 2016
Het Veiligheidshuis Gelderland Zuid heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Dit nummer gaat onder meer in op een onderzoek naar het rendement van het Veiligheidshuis - een onderzoek met verrassende inzichten.
Lees het hele artikel

Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

17 juni 2016
In opdracht van de VNG is er een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.
Lees het hele artikel

E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

15 juni 2016
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen in Rotterdam, Schiedam en Groningen. De proeftuinen bestonden uit: de gemeente Schiedam, de gemeente Rotterdam en de Veilig Thuis-organisatie en het Veiligheidshuis in Groningen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.
Lees het hele artikel

WODC-monitor Veelplegers 2016

14 juni 2016
Het WODC heeft de Monitor Veelplegers 2016 gepubliceerd. Deze monitor en bijbehorende factsheet brengen de trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014 in kaart.
Lees het hele artikel

Voorjaarsnota 2016 Openbaar Ministerie

13 juni 2016
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zijn Voorjaarsnota 2016 gepubliceerd. Deze nota gaat in op de veranderende rol van het OM in het sociale domein, de extra taken van het OM en de noodzaak tot extra investeringen.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS