login »

Landelijk en lokaal nieuws


Jonge veelplegers worstelen om te stoppen met criminaliteit

25 september 2014
Ido Weijers, hoogleraar Jeugdrechtspleging en Diane van Drie, promovenda Strafrecht, presenteren vandaag hun boek Stoppen of volharden? Deze studie naar jonge veelplegers biedt een indringende analyse van de worsteling om te stoppen met criminaliteit als die eenmaal tot routine is geworden.
Lees het hele artikel

Jeugdinrichting Veenhuizen start Pas Op de Plaats

22 september 2014
Jongeren, die een (ernstig) risico lopen op het ontwikkelen danwel voortzetten van een criminele carrière, kunnen een nieuwe vorm van vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel opgelegd krijgen door de rechter: Pas Op de Plaats (POP). Jongeren die in POP worden geplaatst, volgen vanaf binnenkomst in de Justitiële Jeugdinrichting Juvaid een strak opgezet veertiendaags programma.
Lees het hele artikel

Monitor 2014 huiselijk geweld Twente

19 september 2014
Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Twente is tussen 2012 en 2013 opnieuw gestegen. In de afgelopen jaar steeg het aantal incidenten geleidelijk van 3.081 in 2004 naar 3.831 in 2013. Dit blijkt uit de 'Monitor 2014 huiselijk geweld Twente'.
Lees het hele artikel

Secondant-artikel over aanpak jeugdcriminaliteit

19 september 2014
Op het onlineplatform Secondant formuleert Hans Werdmölder 7 principes voor een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit. Zijn aanbevelingen variëren van het vergroten van de rol van ouders tot het opschonen van de vele instanties die om de gezinnen en de betrokken jongeren cirkelen.
Lees het hele artikel

Aanpak loverboyproblematiek Veiligheidshuis Noord-Holland Noord

9 september 2014
Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord voert casusoverleg met de Jeugdzorg Plus instelling Transferium. Onderwerp van gesprek zijn de kinderen die bij Transferium geplaatst zijn en loverboy signalen afgeven. “Gezamenlijk gaan we bekijken of de zorgen terecht zijn en gevalideerd kunnen worden”, aldus Anton Wildoer, hoofd van het Veiligheidshuis. Hij vertelt in deze nieuwsbrief over de nut en noodzaak van het nieuwe casusoverleg.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS