login »

Landelijk en lokaal nieuws


Netwerkanalyse Jeugd geactualiseerd

21 augustus 2015
De netwerkanalyse op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl is geactualiseerd. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, zoals de Wet passend onderwijs en de veranderingen in het sociale domein in relatie tot jeugd.
Lees het hele artikel

Gebrek aan informatie radicale inwoners belemmert gemeentelijke aanpak

19 augustus 2015
Een gebrekkige informatie-uitwisseling tussen landelijke partijen en gemeenten, belemmert de uitvoering van gemeentelijke taken waar het gaat om de aanpak van radicalisering. Dit concludeert Lili-Anne de Jongh in haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit van Leiden.
Lees het hele artikel

Publicatie privacybeleid Raad voor de Kinderbescherming

14 augustus 2015
De Raad voor de Kinderbescherming heeft een zogenaamde two-pager geschreven om het privacybeleid van de organisatie inzichtelijk te maken.
Lees het hele artikel

Partners Veiligheidshuizen streven naar helderheid over informatie delen

7 augustus 2015
Er komt een digitaal document dat duidelijkheid moet scheppen over de wettelijke grondslagen voor samenwerking en informatie-uitwisseling in de Veiligheidshuizen. Dat is een van de afspraken die betrokken ketenpartners met elkaar hebben gemaakt.
Lees het hele artikel

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

3 augustus 2015
Het VNG-programma Veilig Thuis heeft vorige week het model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie gepubliceerd. Dit model is de vervanging van het convenant tussen de Bureaus Jeugdzorg, politie en OM.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS