login »

Landelijk en lokaal nieuws


Werkatelier 'Verbind de veiligheidsketen met de zorg'

30 september 2015
Het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) houdt in oktober en november vier bijeenkomsten over de verbinding van veiligheid met het sociaal domein. Wat is de dominante problematiek: zorg of veiligheid. Wie heeft de regie als problemen groter worden? En wanneer is opschalen of afschalen nodig?
Lees het hele artikel

Landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

28 september 2015
De landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen is blij met de erkenning van de positie van de Veiligheidshuizen bij de aanpak van verwarde personen. Tegelijkertijd wijst zij erop dat het Veiligheidshuis zich in essentie richt op complexe, keten-overstijgende problematiek. Dat kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van de stuurgroep op 9 september.
Lees het hele artikel

Pilot om voedingsbodems voor radicalisering in de wijk te herkennen

17 september 2015
Het Kennisplatform Integratie & Samenleving werkt aan een instrument om voedingsbodems voor radicalisering in een vroeg stadium te herkennen. Om radicalisering onder jongeren effectief tegen te gaan, is het immers van belang dat gemeenten scherp zicht hebben op de voedingsbodems.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS