login »

Landelijk en lokaal nieuws


Aanpak loverboyproblematiek Veiligheidshuis Noord-Holland Noord

9 september 2014
Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord voert casusoverleg met de Jeugdzorg Plus instelling Transferium. Onderwerp van gesprek zijn de kinderen die bij Transferium geplaatst zijn en loverboy signalen afgeven. “Gezamenlijk gaan we bekijken of de zorgen terecht zijn en gevalideerd kunnen worden”, aldus Anton Wildoer, hoofd van het Veiligheidshuis. Hij vertelt in deze nieuwsbrief over de nut en noodzaak van het nieuwe casusoverleg.
Lees het hele artikel

Nieuw CCV-dossier: Decentralisaties in het sociale domein

8 september 2014
Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een nieuw dossier gepubliceerd 'Decentralisaties in het sociale domein'. Het CCV wil met het nieuwe dossier de bewustwording van de ambtenaren OOV vergroten.
Lees het hele artikel

Balans tussen zorg en straf bij Veiligheidshuizen

8 september 2014
Voor deze publicatie in opdracht van de VNG is onderzoek gedaan naar de balans tussen zorg en straf in de Veiligheidshuizen. Hoe is dat nu vormgegeven en hoe kan de VNG de Veiligheidshuizen ondersteunen om dit zo goed mogelijk te organiseren?
Lees het hele artikel

Reclassering Nederland positief over langdurig toezicht

5 september 2014
Reclassering Nederland staat positief tegenover het wetsvoorstel dat de mogelijkheid biedt langdurig toezicht te houden op een dader. Mensen die zijn veroordeeld voor gewelds- en zedenmisdrijven en ex-TBS'ers kunnen na hun vrijlating nu voor maximaal negen jaar worden gevolgd. In het wetsvoorstel verdwijnt dat maximum en kan het toezicht worden verlengd, tot eventueel levenslang.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS