login »

Landelijk en lokaal nieuws


BASTA! brengt 12-minners met risicovol gedrag in beeld

23 juli 2014
Dankzij betere vroegsignalering kunnen 12-minners met risicovol gedrag tegenwoordig beter gevonden en geholpen worden. “Dit biedt kansen voor de hulpverlening om vat te krijgen op deze, tot voor kort vaak ongrijpbare, groep kinderen”, stelt Nita van Veluw van Kennis- en adviesbureau JSO, in tijdschrift SECONDANT.
Lees het hele artikel

Artikel 'Toepassing jeugdstrafrecht bij 18-t/m 20-jarigen beperkt'

7 juli 2014
Dit artikel in het e-magazine Secondant beschrijft de ontwikkelingen in de geregistreerde criminaliteit en in het strafrecht onder jongeren voor wie het adolescentenstrafrecht geldt. Het jeugdstrafrecht blijkt bij jongvolwassenen tussen 2002 en 2012 beperkt te zijn toegepast.
Lees het hele artikel

Subsidieaanvragen voor nazorg ex-gedetineerden

2 juli 2014
Gemeenten kunnen tussen 1 juli en 1 september 2014 een subsidieaanvraag doen voor begeleiding rond werk en wonen voor ex-gedetineerden. Het subsidiebeleidskader hiertoe is deze week gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees het hele artikel

Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Haaglanden

30 juni 2014
Het Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag 2013 gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2013.
Download het jaarverslag 2013

MEER NIEUWS