login »

Landelijk en lokaal nieuws


Schippers stuurt hoofdlijnen plan van aanpak verwarde personen naar Tweede Kamer

30 juni 2015
Elke gemeente wordt in staat gesteld om voor het eind van het jaar te beschikken over een voorziening die een sluitende aanpak regelt voor de problematiek van verwarde personen. Deze voorziening staat in rechtstreekse verbinding met de Veiligheidshuizen waarin de deelname van de geestelijke gezondheidszorg geborgd gaat worden. Dit zijn de hoofdlijnen van een plan van aanpak dat minister Edith Schippers (VWS) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees het hele artikel

GGZ Nederland pleit voor regionale aanpak voor veiligheid en zorg

25 juni 2015
GGZ Nederland pleit naar aanleiding van het rapport van de Commissie Hoekstra voor een regionale aanpak van signalering en preventie van kwetsbare burgers met problemen. Met de aanbeveling voor deelname van de ggz in Veiligheidshuizen is GGZ Nederland het eens.
Lees het hele artikel

Commissie-Hoekstra: aanpak verwarde mensen faalt

25 juni 2015
Politie, Openbaar Ministerie (OM) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) falen bij de inschatting van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van de commissie-Hoekstra.
Lees het hele artikel

Secondant-artikel over Veiligheidshuizen en sociale wijkteams

24 juni 2015
In het nieuwste nummer van tijdschrift SECONDANT is een artikel opgenomen over de samenwerking tussen de Veiligheidshuizen en de sociale wijkteams. In het artikel komen onder andere Ro Kartodirdjo (Veiligheidshuis in Breda), Michiel Geuzinge (VNG) en Werner ten Kate (waarnemend burgemeester van Giessenlanden, tevens vicevoorzitter van de commissie Jeugdzorg van de VNG) aan het woord.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS