login »

Landelijk en lokaal nieuws


Jaarverslag Veiligheidshuis Fryslân 2015

15 juli 2016
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de highlights, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Tot slot geeft het jaarverslag een korte blik op de toekomst.
Lees het hele artikel

Gegevensuitwisseling tussen ketenpartners in Veiligheidshuizen

8 juli 2016
De werkgroep die zich voor de Veiligheidshuizen bezighoudt met gegevensuitwisseling tussen ketenpartners heeft een procesbeschrijving opgesteld waarin alle fasen van samenwerking en de momenten van informatiedelen staan beschreven. Ook is een compleet overzicht gemaakt van de juridische randvoorwaarden waaraan de verschillende ketenpartners zijn gebonden.
Lees het hele artikel

Verslag landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen

8 juli 2016
De doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen, de komst van de sociale wijkteams, Veilig Thuis, en veranderingen bij belangrijke partners. Deze thema’s stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Veiligheidshuizen op 23 juni. Tevens kwam de invulling van de Meerjarenagenda uitgebreid aan bod.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS