login »

Landelijk en lokaal nieuws


Toekomstverkenning Veiligheidshuizen

17 juni 2016
In opdracht van de VNG is er een toekomstverkenning gemaakt over de Veiligheidshuizen. Deze verkenning 'Zorg voor het Veiligheidshuis: de gemeente aan zet' is nu klaar en als download beschikbaar.
Lees het hele artikel

E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

15 juni 2016
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen in Rotterdam, Schiedam en Groningen. De proeftuinen bestonden uit: de gemeente Schiedam, de gemeente Rotterdam en de Veilig Thuisorganisatie en het Veiligheidshuis in Groningen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.
Lees het hele artikel

WODC-monitor Veelplegers 2016

14 juni 2016
Het WODC heeft de Monitor Veelplegers 2016 gepubliceerd. Deze monitor en bijbehorende factsheet brengen de trends in de populatie zeer actieve veelplegers uit de periode 2003 tot en met 2014 in kaart.
Lees het hele artikel

Samen investeren in een succesvolle terugkeer naar de maatschappij

7 juni 2016
Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds zijn een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. Deze samenwerking is tot stand gebracht door Society Impact.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS