login »

Landelijk en lokaal nieuws


Nieuwsbrief Aanjaagteam Verwarde Personen

11 augustus 2016
Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft een nieuwsbrief gepubliceerd. Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft als doel gemeenten en hun ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag.
Lees het hele artikel

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, jaarverslag 2015

10 augustus 2016
Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) De Markiezaten heeft deze week zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder andere de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen en de financiën.
Lees het hele artikel

Nieuwe publicatie 'Zicht op LVB-jongeren'

2 augustus 2016
Voor hulpverleners in de zorg is het meestal geen probleem, maar voor politie, jongerenwerkers en professionals uit de wijkteams blijkt het herkennen van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) heel lastig. In de nieuwe infosheet 'Zicht op LVB-jongeren' brengt het CCV knelpunten in kaart en geeft praktische tips voor de herkenning van LVB en hoe je ermee om gaat.
Lees het hele artikel

MEER NIEUWS